Ctibor Fojtíček - aktuální postřehy


 

 

Aiguille du midiSokolov

kavárna Partie

 

Atletika

 

Partie

StudentiDovolená 2011

 

Ještě jsme
Arabové v Plzni

sv. Sava

Díky, AmerikoJáchymovské peklo

Oslavy osvobození

Graz

P. A. Hýža

>

Plzeň 2015

Alláh a národDemokracie není jen diskuse - TGM 200925.listopad 2008

 

Řídili město společně s primátorem Mračem
Poklepat na rameno - kurzorem.Jaroslav Vogeltanz 2007Izrael v říjnu 2007

Země krásná neznámá skončila v říjnu 2007


1. květen 2024
*Vybrat aktualitu pro Ukrajinu není snadné. Je snad už aktualitou zevšednění té dlouhé války natolik, že mnohým je už lhostejná? Naštěstí ne tak našemu presidentovi. Je snad aktualitou strach významné mocnosti z ohlasu Ruska na to, kdyby mocnosti poskytly Ukrajině zbraně schopné operovat i nad Ruskem? Má-li válku ukončit Ukrajina, tak to nebude dřív, dokud se ukrajinská raketa netrefí do Spasské brány Kremlu. Nejraději 1. května. Takovou raketu Ukrajina potřebuje. To by byla aktualita. A přece: USA už mohou dodat zbraně Ukrajině v značném množství. To je příjemná aktualita. Tak už zbývají jen rakety delšího doletu uplatněné přímo proti Rusku na jeho území.

1. duben 2024
*Uplynuly Velikonoce. Aktualita je tentokrát osobní. Jen ve vzpomínkách už je jejich veselý „pohanský“ projev plný mladosti a opojení. Dnes už je mně bližší zamyšlení nad Bohem nejraději ve formě Ducha svatého, o kterém nikdo nic neví, protože Bůh je našemu pochopení příliš vzdálený. Přesto má víra v Boha svůj smysl nejen duchovní, ale i společenský. Stará se o to církev. Udělala v Evropě kus práce a tu tradici je třeba ctít a dodržovat, protože to není jen její deklarovaná služba Bohu, ale taky služba při kultivaci společnosti. A ta aktuálnost tohoto textu se nakonec projevila tím, že církev začala již zcela aktivně se synodem i v Plzeňské diecézi.

1. březen 2024
*Je mnoho řečí o HHC. Ono to bude asi návykové, tak proč by to výrobci do svých produktů nedávali, když tak mají naději, že takto poznamenané zboží jim zvýší obrat. Že to může škodit, to výrobce nezajímá. Kouření, drogy, alkohol taky škodí. Náprava je v rukách politiků, ne výrobců.

1. únor 2024
*Ještě neodezněla ta strašná událost na FF UK. Ještě se jí zabýváme a vyhodnocujeme si ji s nadějí, že bude ojedinělá. Má-li jí být příště zabráněno, tak už dnes ji musejí odborníci vyhodnocovat, jako by ojedinělá být neměla. My, prostý lid, si ale uchovávejme tu naději o její jedinečnosti a neopakovatelnosti.
Pobavila mne osobní aktualita na FCB, kde jsem sice negativně, ale s připomínkou kdysi vychvalované „nepolitické politiky“ chápané jako nestranické politiky vstoupil do diskuse o Babišově Občanském sdružení ANO. Rychle se to ztratilo.

1. leden 2024
*Každý začátek, nejen začátek roku, je aktuální, ale okázalý pohřeb Karla Schwarzenberga byl aktualitou i tím, že vyvolal v mediích málem zapomínaná slova jako čest, šlechetnost, přátelství, soudnost. Smutnou aktualitou je střílení do lidí na FF KU. Je to šokující novota a společností je tak brána. Společnost ji nechápe. Jestli ten vývoj našeho typu civilizace půjde nakročeným směrem tak dál, tak pro naše vnuky to může být už stejná událost, jako je nám dnes tisíce mrtvých ročně na silnicích. Je to krutá představa vývoje civilizace, ale možná je.

1. prosince 2023
*"Útok“ počasí na obě válčící armády na Ukrajině. Gaza a Izrael si při přerušení palby vyměňují zajatce. Na domácí půdě stávkují kantoři za zvýšení platů kuchařům. Mám naslouchadlo, které občas i používám. Mám umělé čočky v obou očích a vidím.

1. listopadu 2023
*Dvě aktuality v jedné události. Tou první je nepochybně rozsáhlý útok Hamásu na Izrael, a tou druhou je, že to byla akce Izraelcům zcela utajená, přestože byla tak velká počtem připravených raket i počtem soustředěných interventů. A kdyby jen Izraelcům, ale i jejich spojencům nepochybně v té lokalitě zpravodajsky angažovaným.

1. října 2023
*Pro mne bylo milou osobní aktualitou a překvapením setkání s Mikulčanem Osičkou v Plzni na lidové přehlídce dobrých vín. Pohyby protiofenzívy na Ukrajině jsou spíše přáním, než výraznou aktualitou a podobné je to i s naší vládou, byť jakési úspěchy se přece jen aktuálně objevují. Ze Slovenských voleb je zatím aktuální jen pojetí liberální demokracie v tom národě, což projevili tím svobodomyslně nesmyslným množstvím kandidujících stran. Čekal jsem i hojnější zprávy o umělé inteligenci, a její aplikaci v reálu, no, snad příště.

1. září 2023
*Nepřízeň počasí ve světě i u nás ať prezentována požáry nebo zátopami by středověká církev uměla vysvětlit. My zatím snad děláme všechno, abychom minimalizovali svůj podíl na té změně. Ukrajina nás i nadále chrání před choutkám imperialistického Ruska. Nemá to snadné, má však vůli svoji svobodu uhájit. V tom ji právem podporujeme i my.

1. srpen 2023
*Velké požáry ve vysušené krajině postihly četné kraje, včetně těch dovolenkových. Přesto jsou dovolené v plném proudu. Aktualitou snad věrohodnou je i zvýšená aktivita Ukrajinců. Mojí osobní aktualitou bylo vykoupání se v čisté příjemné vodě u hráze Hracholuské přehrady. V takový požitek jsem už nedoufal, ale nastal. Vnouček mne tam zavezl a pohlídal mne. Tak mne napadlo, jak smutné stáří mají ti, kdo vypadli z rodiny nebo dokonce si rodinu programově ani nevytvořili.

1. červenec 2023
*Stupňování forem bojů na Ukrajině nepochybně aktualitou je. Zaplavení krajiny vodou z protržené přehrady je projev, kdy už opravdu teče někomu do bot. Věřím, že Rusům. Aktualitou je i zřetelnější ukrajinská ofenziva. Ověřenou aktualitou je i zřetelná nejednota mezi vojsky útočícími na Ukrajinu.

1. červen 2023
*Až nápadně skromnou přehlídku v Moskvě na Den vítězství lze za aktualitu pokládat. Zveřejnění konsolidačního balíčku úspor je aktualitou svědčící konečně o určité odvážnosti vlády, zvláště když následně přidala ještě nároky proti Rusům.

1. květen 2023
*Povedené i v mediích církevně prezentované Velikonoce, hojně duchovně pojaté v diskusi dokonce i na FCB. Sympatická návštěva našeho prezidenta málem na aktivním ukrajinském bojišti.

1. duben 2023
*Rusko je překvapivě slabé v konvenčních zbraních. Ne, že by je nemělo, ale neumí s nimi bojovat. Jestli pak umí úspěšněji nakládat se svým jaderným potenciálem, kterého se zatím bojíme. Možná taky zbytečně. Svědčí o tom i „přehlížení“ USA úspěšného útoku ruských letadel (snad taranem) na dron USA nad mezinárodními vodami. Zcela bez odplaty. Asi není jednoduché dělat světovou politiku. Zřetelně je Rusko ale silné ve své 5. koloně.

1. březen 2023
*ANO bude žít, má členy, voliče a sympatizanty. Ke své škodě však má i stávajícího vůdce, který výrazné obecné kvality neprokázal a setrvat chce i s pošetilou triviální populistickou nabídkou posloužit „celému“ národu.

1. únor 2023
*Aktualitou nad všechny jiné bylo zvolení prezidenta, který neoperoval ve své agitaci s populismem. Chce být dbalý řádu. Odlišil se od soupeře o 17 procentních bodů, resp. téměř o milion voličských hlasů. Je kultivovaný v projevu a jeho představy o vykonávání funkce se zdají být taky povzbudivé. Volební účast v druhém kole přesáhla 70 %, jako by se podařilo zvýšit i zájem o politiku mezi občany. Kéž by to občanům vydrželo a naplnily se představy o novém prezidentovi.

1. leden 2023
*Ukrajina je stále aktuální na bojišti i v solidaritě států demokratické Evropy i USA. Jakou aktuální kvalitu projeví voliči prezidenta, toho se sice dočkáme, ale komentáře budou až v únorovém webu. Osobní aktualitou bylo pohodové a radostné prožití jak vánočních svátků, tak celého zbytku roku. To pro dědka není málo.

1. prosinec 2022
*Hojná byla vzpomínka na 17. listopad. Trvalé bombardování Ukrajiny je stále aktuální formou boje, když se Rusům v tradičním válčení nedaří. Naše vláda si špatně nevede ani v čele RE.

1. lisopadu 2022
*Osobní aktualitou byla zvládnutá cesta do Vysoké Lípy na 2 noci do hotelu, kde jsem trávil ve svých osmi či devíti letech prázdninový pobyt v ozdravovně. Nejen události na Ukrajině jsou stále aktuální, ale i ohlas v ostatních státech na tu ruskou intervenci lze za aktuální pokládat, neboť se stále vyvíjí. Je to válka, kde není výrazná fronta a kde agresor útočí především na odhodlání Ukrajinců bojovat. PS: No, tak vzpomenu i toho Babiše.

1. října 2022
*Aktualitou jsou nepochybně volby. Všichni vyhráli, soudě podle výroků lídrů všech stran a uskupení. Jak si v takové situaci povedou nové sestavy komunálních politiků v Plzni, to bude napínavé. Opět si přihřeju svoji polívčičku a připomenu, že v Plzni nezáleželo ani tak na tom, zda volby byly demokratické, ale na tom, jak si vedou politici při vytváření ad hoc koalic bez ohledu na předvolební postoje koalujících stran. Ukrajina úspěšně setrvává ve svém hrdinném boji i přes aktuální ruskou mobilizaci. Kdosi dělá díry do plynovodů na dně moře. Qui bono? A to připojení okupovaných částí k Rusku, to snad dojde výrazné odplaty.

1. září 2022
*Rodinnou aktualitou bude svatba vnoučka, manželčinou aktualitou byla oslava „80“, mojí osobní aktualitou je setrvávající povzbudivá zdravotní kondice (bolící nohu přehlížím). Důstojně a aktuálně bylo vzpomenuto výročí invaze z r. 1968. A nepřehlédnutelná volební agitace houstne den ode dne. Ukrajina alespoň lokálně přešla z obrany do útoku. Je to náročnější forma boje, nezbývá než popřát, aby to byl boj úspěšný. Smutnou aktualitou je, že během 4 dní mně zemřeli 3 blízcí kolegové.

1. srpen 2022
*Osobní aktualita je v tom, že jsem se snad na delší dobu zbavil i toho posledního léku. Bez časté transfuse a bez prášků už dovedu žít. Ukrajina jako by vystrčila růžky a snad v tom vytrvá. d žitko krásné, bude chleba – já v optimismu setrvávám.

1. červenec 2022
*Od r. 2009 už vyžadovala moje chudokrevnost lékařskou péči. Od r. 2019 až tak, že jsem občas dostal transfusi zvedající můj hemoglobin, a z té pak následně Hb klesal a klesal. A ta dnešní aktualita spočívá v tom, že mně byl po mnoha letech lékařské péče změřen přirozený nárůst hemoglobinu. Jen malounko, ale s velkou nadějí a s velkou radostí. Chválím toho, kdo mne léčí ve FN, i naše zdravotnictví. Aktuality „světového formátu“ jsou už tak četné, že už pomalu ani nestojí mnohým za pozornost, natož jako nějaká aktualita, ale ta nápadná a výrazná změna počasí, ta by za aktuální pozornost stát měla.

1. červen 2022
*Jsem v permanentním časovém skluzu; to je už zcela zřetelný aktuální projev stárnutí. Z aktualit plzeňské kultury stojí za zmínku výstava prací Jiřího Špinky, která upoutala jednak vystavenou tvorbou, ale i výjimečnou vernisáží.

1. květen 2022
*Žádná pozitivní aktualita nás nečeká? Snad jen vzpomínka na osvoboditele, což bude v Plzni určitě opět tradičně důstojné a zajímavé.

1. duben 2022
*O aktuality se nám trvale starají Rusové na Ukrajině. Aktuální je i příchod běženců do naši země.

1. březen 2022
*Nikomu snad neunikl datum 22.2.2022. Taky mne čekají narozeniny. Ruský útok na Ukrajinu snad taky nepřehlédl nikdo. Aktualita je den od dne strašnější. Pozitivní je snad jen to, že v blízkosti ještě existuje národ s kvalitami, které jsme ve zřetelné formě měli i my před málem stoletím. Oživí to víc než jen vzpomínky na pradědy? Ale už dnes je vztah vlády a snad i většiny národa k té válce skutečně chvályhodný.

1. únor 2022
*Za neopomenutou aktualitu minulého měsíce pokládám Plzeňský pochod ulicemi. Demonstranti měli výhrady proti diskriminaci neočkovaných. Tou překvapující aktuální novotou ale byla skutečnost, že v mediích o této nepřehlédnutelné události neštěkl ani pes. Ještě, že jsou aktivní sociální sítě. Aktuální se může někomu jevit i nárůst počtu postižených covidem. Aktuální možná ano, ale nečekané to určitě není.

1. leden 2022
*Poslanecká sněmovna začala řádně fungovat a příprava nové vlády zatím probíhá sice v poklidu, ale zbytečně pomalu. U většiny občanů setrvává naděje, že rozběh nové struktury, která chce být demokratická, a ne diktaturou plynoucí ze snahy řídit společnost jako podnik, bude úspěšný. V PS je vytvořená účelová (ne ideová) koalice jasnou demokraturou, ale uvnitř koalice si snad ty menší skupiny demokracii vynutí, tedy alespoň tu naši obvyklou – numerickou i s právem veta. Za aktuální pozornost stojí i stav pandemie – bují rychleji než kdy předtím a únava občanů, a především zdravotního personálu, roste. Už před pandemií couvají i mnozí neočkovaní hrdinové. Bohužel nejsou motivováni solidaritou, ale jen snadnějším vstupem do hospod. Jak lepší to mohlo být, kdybychom očkováním do boje s pandemií nastoupili všichni ve stejné době.

1. prosinec 2021
*Poslanecká sněmovna začala řádně fungovat a příprava nové vlády zatím probíhá sice v poklidu, ale zbytečně pomalu. U většiny občanů setrvává naděje, že rozběh nové struktury, která chce být demokratická, a ne diktaturou plynoucí ze snahy řídit společnost jako podnik, bude úspěšný. V PS je vytvořená účelová (ne ideová) koalice jasnou demokraturou, ale uvnitř koalice si snad ty menší skupiny demokracii vynutí, tedy alespoň tu naši obvyklou – numerickou i s právem veta. Za aktuální pozornost stojí i stav pandemie – bují rychleji než kdy předtím a únava občanů, a především zdravotního personálu, roste. Už před pandemií couvají i mnozí neočkovaní hrdinové. Bohužel nejsou motivováni solidaritou, ale jen snadnějším vstupem do hospod. Jak lepší to mohlo být, kdybychom očkováním do boje s pandemií nastoupili všichni ve stejné době.

1. listopad 2021
*Nejvíce mandátů do PS nasbíralo ANO, ale nic mu to nebude platné, neboť více než polovinu mandátů mají ti, kteří pokládají ANO a jeho předsedu Babiše za zlo v politice ze všech největší. Nepochybně je takové hodnocení možné zvláště z hlediska mravnosti. Bude-li nové vedení společnosti pečovat o mravnost v politice důsledně až tak, že napraví i hojné hříchy před Babišem, vejde nepochybně do historie jako neopomenutelné. Jde tu ale ještě o to, jak bude úspěšné v prostém řízení společnosti, na čemž taky záleží. Početní většina ještě neznamená většinovou shodu v názorech. No, věděli jak na Babiše, snad budou vědět, jak udržet jednotu.
Osobní aktualitou svědčící o dostatečném zbytku schopností mého těla je návštěva mé rodné vísky na Moravě. Nelitoval jsem a za vstupné jsem si mohl prohlédnout kus domu, kde jsem se po válce až do r. 1953 cítil jako doma. Ostatně kus toho domu si stále připomínám ve své manželce pobíhající po našem společném bytě v Plzni.

1. říjen 2021
*Rodinnou aktualitou je narození pravnučky Niny. Od první hodiny života je focena a je půvabná i při své váze 3,80 kg - boubelka. Volby se blíží k vrcholu a media jim dopřávají prostor, takže politici melou a melou.

1. září 2021
*Události v Afghánistánu jsou stále aktuální. Válka skončila, ale podivení nad jejím rychlým koncem trvá a je signifikantní pro ty, kteří situaci v Afghánistánu chtějí hodnotit racionálně, a ne atlantickým nadšenectvím pro naši kulturu. Je to jiný kraj a jsou tam jiné tradiční zvyky. Liberálům přesvědčeným o své moudrosti se to špatně chápe. Snad to ale pomůže i v pochopení islámu, resp. v hodnocení jeho šíření Evropou. Jsou to naši přátelé, když nás tak okázale vyhnali ze své krajiny?

1. srpen 2021
*Ohlas přírody byl nepřehlédnutelný. Tak výrazný průchod tornáda vesnicemi upoutal nejen naše postižené občany. Následné povodně v Německu byly ještě tragičtější. To příroda reaguje po svém a my nevíme, zda je to ohlas na naše k ní nelibé konání, nebo je to jen takový její občasný rozmar na našem konání nezávislý. To jistě ale bude i nadále jen dobré téma k diskusi. Ve středověku by to bylo varování Boží a lid by se zamyslel nad svým konáním. Asi by se nějak umravnil a směřoval k pokoře. Zda my to budeme mít po roce jen jako zajímavou příhodu, nebo zda to bude i pro nás důvod k zamyšlení, na to jsem zvědavý.

1. červenec 2021
*ANO se posunulo u některých hodnocení na 2. místo, těsně za Piráty, ale dlouho tam nepobylo; už je zase třetí. Předvolební propaganda stran je už docela rozvinutá a bují i při katastrofě vyvolané tornádem na Moravě. Vztahy s Ruskem se nemění – stále jsme nepřátelé v jeho očích. Likvidace pandemie u nás má opět dobrý průběh, tak už zbývá jen setrvat v pokoře, aby se společnost, nejen vláda, opět nezdivočily a nezačali jsme se zase předčasně radovat jako kdysi na Karlově mostě. Jsme stále bezohledně svobodomyslní, a ne dost vychovaní k životu v demokratické společnosti, i kdybychom byli řízeni vládou sebevíc se snažící uhnout diktatuře.

1. červen 2021
*Tentokrát toho bylo mnoho. Roste předvolební agitace až do forem parlamentního tlaku opozičních stran na vládu. ANO kleslo na 3. pozici v odhadech úspěšnosti při volbách. Své funkce se vzdal Pavel Zeman. Navrátil se do funkce min. Adam Vojtěch. Snad alespoň dostatečně zodpovědné bylo sčítání lidu a všeho kolem. Policie se zajímá o Hamáčkovou cestu do Ruska. Majitel vybuchlého skladu výbušnin byl krátce před výbuchem v jednu dobu tam, kde byli i ti dva ruští diverzanti. Opomenout ani nelze úspěšně a důstojně zvládnutou vzpomínku na osvobození Plzně, resp. vzpomínku na konec války v Evropě. Jestli to zase nadšenci nepokazí, tak snad setrvá potlačování pandemie i v ČR. Je to důležité už kvůli otevření hospod. Už se projevuje nezájem o očkování, takže kritizovaný menší počet objednaných vakcín se už snad ani opozici nebude jevit jako chyba.

1. květen 2021
*Zcela mimořádně je aktuální zpráva o vyhoštění 18 Rusů z diplomatického sboru pro podezření ze spoluúčasti na výbuchu muničního skladu v r.2014. To snad překonává i pozvolna se zlepšující situaci v pandemii, pokud ale i tento politický postoj zase nějak nezmrvíme. Šanci měl prezident Zeman, kdyby ve svém mimořádném projevu oznámil, že odstupuje z funkce prezidenta, jak si mnozí přáli. Nestalo se. Blábolil tak, aby vlastně nic rozhodného neřekl, kromě několika lživých a průhledných agitek.

1. duben 2021
*Naše vláda byla na jaře při řešení epidemie úspěšnější než mnohé jiné státy. Možná ale i bez vlády pochopila většina národa, že je tu cosi nového a respektovala vzniklé nebezpečí. Dnes má stejná vláda a stejný lid nejhorší výsledky mezi těmi stejnými státy. Vláda zblbnula, nebo zblbnul lid? Na to si odpoví každý dle své politické orientace. Nezblbnul nikdo, pouze z úspěchu zpychla vláda i lid. Pro lid to byla jen chřipečka a podle toho se choval a vláda slabošsky a pod vlivem voleb proti lidu nezakročila silou. Asi by to bylo i tak marné, protože lid vládu neposlouchá, neboť je svobodomyslný a každý je chytřejší než kdokoliv ze zbývajících, natož než vláda.
Ty státy, které na jaře pohořely s neúspěšným řešením epidemie, měly co napravovat a lid se později choval pokorně podle své negativní zkušenosti s jarním covidem. Nechám na každém, jak si bude hodnotit opatření vlád na počátku pandemie. Ale rozdíl je taky mezi naším lidem a jinými národy, které mají svoji svobodu už zažitou a jejich členové už nemají potřebu prezentovat tu svoji svobodomyslnost. PS: Únava z dlouhého trvání krize hraje svoji roli tu i tam. Měli bychom být odolnější, když jsme vydrželi čtyřicet let cestovat k socialismu.

1. březen 2021
*Napadl sníh a dost dlouho se držela bílá zima i ve městě. Stav proočkování stále ovlivňuje především dodávka vakcín, a ne stav připravenosti, tak kritizovaný opozicí. Zemřelých s Covidem je mnoho a opatření vlády přituhují. Klíč je ovšem v respektování těch opatření. Předvolební doba čiší z výroku každého politika. Zatím je klid s volebním zákonem.

1. únor 2021
*Zahájené očkování mělo v prvním dnu potíže hodné tak nejvýše ke kritice opozicí. Za zmínku stojí i ten zájem seniorů o očkování projevený už v prvních hodinách. To snad nemohlo být ani z jejich hlavy, vždyť my už nejsme žádní plašani a za ty měsíce, co s tím virem žijeme, víme, že proti pandemii nás chrání i naše odpovídající osobní jednání, nejen nabídka vlády. Nebyl jsem příznivec vzniku PSA v chaosu epidemie. Příznivci plánů a modelů dostali snad dostatečně na frak, tím, že jakýkoliv model je pro kočku, když podstatný jeho prvek – struktura dodávek vakcín je zcela mimo plánovače a modeláře.

1. leden 2021
*Při zvládání pandemie je dění aktuální a udivující snad každý den, protože dynamika změn ať v chování epidemie nebo chování společnosti jsou nepředvídatelné. Za aktuální pokládám i rozhodující pozici KSČM při schvalování rozpočtu. Vedení je potřebovalo a opozice jim to dopřála. Mezi sakurami na ul. Edvarda Beneše rozkvetla mladá sakura.

1. prosinec 2020
*Úspěšná, ale ješitná osobnost prezidenta USA byla překonán slušným řadovým politikem, což je proti mé představě, že nastupují individuální osobnosti spíše diktátorské letory. Ty volby v USA a ohlasy na ně, mně rozšířily představu o formách degenerující demokracie. Jakou představu o demokracii může mít řvoucí dav v ulicích měst USA? Jakou důvěru v demokracii mohou mít ti, kteří nepochybují o cílevědomé manipulaci s volebními hlasy.

1. listopad 2020
*Po krajských volbách ubylo na FCB výkřiků sympatizantů KSČ. Ubylo i agitace optimistických hodnotitelů následků epidemie. Život nás naučí, ale některým to dlouho trvá. Pro mne byl aktualitou projev ministra Prymuly nápadně odlišný strukturou, obsahem i přednesem od politických projevů slýchaných dříve. Jeho odvolání populistou Babišem asi nebude ani tak vstřícnost k davu zděšenému banální fotku v bulvárním plátku, jako spíše reakce na jakési dění za Babišovými zády.

1. říjen 2020
*Hojné předvolební řeči snad ani nebyly aktualitou. Trestající ohlasy Číny za cestu na Tchaj-wan jsou stále jen očekávané, a to je dobrá zpráva. Nejsou publikovány kvalifikované aktuální stavy islámských migrantů na našem území – těch oficiálně akceptovaných i těch bez našich dokladů, a to je špatná zpráva.

1. září 2020
*Nadějí je provázen každý začátek, takže i začátek školního roku. Ten bude provázen i zvědavostí, jak to dopadne, setrvá-li u nás ještě ta epidemie. Ta by měla taky už začít končit. Už nás nudí a ke své škodě jsme k ní lhostejní až nezodpovědní – jsme totiž tradičně svobodomyslní. Začínat by měla i výraznější volební kampaň, takže důvodů k naději bude i zde; jen jestli nebude marná. ODS zařadila do agitace opatrně a zcela náhodně sympatickou odvahu. Úspěch cesty do Tchaj-wanu by jí prospěl. V nezájmu medií zůstává expanse muslimů do republiky.

1. srpen 2020
*Domácí aktualitou je nepochybně hustota kolizí na kolejích. Na bouračky na přejezdech jsme si už zvykli, ale kolize na kolejích v té dnešní hustotě, to je novinkou. Dělá to dojem, že dnes už i vlakvedoucí se rozhodují dle svého svobodomyslného uvážení, jako ti řidiči na přejezdech. Možná jen více spoléhají na IT zabezpečení než na svoji zodpovědnost v náročné službě. Jestli jsou služby rozdělené tak, že vznikne strojvedoucímu i dvoudenní pauza, divil bych se, kdyby ji při zájmu o svůj zisk nevyužil u jiného dopravce, když taková nabídka prý je i z druhé strany. No, snad se tato letora strojvedoucích nepřenese do obsluhy jaderných elektráren.
Nepřehlédnutelný byl i požár další katedrály. Nedivím se, že pro politiky a dnešní společenskou atmosféru je dobré, když požár zase vzniknul vlastně jakousi náhodou. Nepřátele v Evropě tím pádem nehledáme, natož bychom někoho vinili, což prospívá žádoucímu klidu ve společnosti. Je to zcela v souladu s tím, jak vlády jsou schopny vnímat jen některé jednotlivé nemocné migranty, když zjevně celé davy páchají zločinné rabování a další trestuhodné skutky. PS: To mám z toho, že si předčasně připravuji texty. Palič se přiznal, ale jistě bude nemocný.

1. červenec 2020
*Rozvodněné řeky a hojné deště stále překrývá aktuálností ta lokálně bující epidemie. Vzniklé škody ale na sebe bere především opovrhovaný stát. Občané se už nemohou dočkat dovolené v zahraničí, aby v moři spláchli to své postižení epidemií. Za pozornost jistě stojí i školní prázdniny a formy hodnocení žáků po tak dlouhé době absence řádné školní výuky. V politice jako by se blýsklo na lepší časy, když se začalo vážně mluvit o volební spolupráci mezi ODS a TOP 99. Hojně a vhodně byla vzpomenuta poprava Milady Horákové. Snad si při ní mnozí vzpomněli i na ty zbylé a mnohé další. Na sociálních sítích se mohou agitačně zbláznit pohrobci komunistů. Nejsou hloupí, útočí na symboly připomínající jejich krutosti (Horáková) a jejich pád (Havel). Co tak náhle zamořilo mozky černochů a sympatizantů jejich formy podivných protestů, to je sice aktuální, ale zcela mimo moje chápání.

6. červen 2020
*Témata se melou stál dokola, takže snad už ani nejsou aktualitou. Poslední květnovou sobotu jsem jel na Moravu sotva napůl obsazeným vagonem ČD, ale v neděli byl vlak už zaplněn přiměřeně, jako by ten nastupující červen byl už docela blízký normálu, nejen tím odrouškováním tváře ve volném prostoru. Tak alespoň taková je moje aktualita.

1. květen 2020
*Výrazná vynucená změna ve denním režimu je aktualitou, která u mne spočívala i v tom, že jsem sáhl dokonce po Erbenovi. Asi jsem vzpomínal na školní léta, kdy na měšťance pan ředitel Hart při suplování rád citoval ze Záhořova lože. Když už jsem měl ty Mateří doušky otevřené, tak mne hned upoutal vtipný úvod Jana Skácela (taky žil v mé rodné Poštorné). Známá tvorba v Kytici svázaná je hojně ilustrovaná četnými a známými umělci. Následující Jiné básně jsou už méně známé, jsou často smutnější ale mouro či mravnost v nich jsem taky nalezl. Pár listů tvoří i Lidové balady. Osiřelo dítě o půl druhém létě, nebo Na krchově před kostelem hádala se duše s tělem, mně ještě cosi připomínaly ze školní doby.
Životopis Erbenův v závěru knihy je rozsáhlý a zvlášť zajímavě pojatý Antonínem Přidalem (Krátkou dobu jsem měl na něho štěstí na Žatecké Koreji; jak je ten svět malý). Jsou to samé výpisky nejen z Erbenových článků a z jeho korespondence, ale jsou zde i kritiky jak jeho současníků, tak i kritiků pozdějších. Rád jsem si připomněl, že v té době šlo o český jazyk, o jeho hledání i propagaci. Vždyť nejen Mácha, ale i Erben básnili i v němčině. Přístup k dalším slovanským jazykům byl rovněž tématem Erbenovy doby. A což teprve pohled na chápání romantismu.
Ten životopis byl opravdu rozsáhlý, snad i proto jsem u té knížky setrval, protože nebyl jen o Erbenovi, ale i o literatuře té doby a vlastně i o té době samotné, kterou intelektuálové tehdy žili. Knížka vyšla v r. 1969, asi ještě jako relikt kultury vstřícnějších let předchozích.

1. duben 2020
*Aktualitou tohoto měsíce je nepochybně již rozvinutá infekce koronavirem. Zda to bude aktualita pouze zdravotní, to poznáme v dalších měsících. Pesimisti jsou přesvědčeni, že to výrazně zacloumá hospodářstvím, optimisti doufají, že to pohne i naším hodnocením obecnější situace. No, netroufám si být věštcem.

1. březen 2020
*Tak jsem si myslel, že jedinou aktualitou v aktuálním čase budou nanejvýš mé narozeniny, a ejhle, téměř zcela banální sešlosti na Letné prezentované spíše jako osobní aktivity účastníků se mně dnes už jeví jako dobře a kvalifikovaně centrálně řízená manipulace davem. Svědčí o tom nejen profesionální, už cíleně směřovaná agitace, ale i prostředky kterými chvilkaři dnes disponují zřetelně přesahující dobrovolnickou podporu.

1. únor 2020
*Aktuální je Brexit. Dnes pouhá symbolika, příště už tvrdá práce na formě skutečného odchodu z EU. Zemřeli politici i prostí přátelé; nikdo z nich nepromarnil svůj život, takže projevená lítost nad jejich odchodem byla přirozená a upřímná, a mne potěšilo, že platila i těm, kteří byli členy KSČ. Postupně se přece jen dostáváme k objektivnějšímu hodnocení těch, kteří byli aktivní i v době diktatury. Ostatně i na ty Habsburky se už díváme jinak, než v době kácení Mariánského sloupu na „Staromáku“. A což trvající láska ke Švédům, kteří nám dosud nevrátili, co si odnesli v době ještě dávnější. Nějak smířlivě ten rok začal.

1. leden 2020
*Je docela aktuální zpráva o tom, jak letos o Vánocích utrácíme více, než kdy jindy, jakoby naschvál těm, kteří si na hospodářskou situaci ve společnosti naříkají. A k tomu navíc mně přišlo oznámení, že mně zase zvyšují důchod, jako by nevěděli, že peníze kazí člověka. Zcela vážně lze ale vidět varující aktualitu spočívající v tom, že v krátké době proběhly úspěšné útoky hackerů na počítačové sítě výrazných společností, a nebylo to za účelem vydírání.

1. prosinec 2019
*V četných diskusích a hodnoceních vázaných k 30. výročí rád připomenu dvě aktuální skutečnosti, které sice mně nebyly zcela nové, ale stojí za uchování v širším povědomí. Lze je vyjádřit stručně. Konfederáci postižení komunismem v době jeho největší krutosti, odmítli spolupracovat s Chartou hýčkající mezi sebou komunisty právě i z té zlé doby. Druhá je téměř komická. Charta odmítla spolupracovat s Obrodou, která požadovala náhradu škody, kterou jim, starým odstaveným komunistům, způsobili komunisté právě zbavovaní formální vlády.

1. listopad 2019
*Aktualitou tohoto měsíce nepochybně bude přístup k onomu třicátému listopadovému výročí. Vlastně ani nevím, jak je ta společenská změna pojmenována oficiálně. Revoluce to nebyla a ten samet k ní dal kdo? Ti, co se těšili, že to revoluce nebyla a postiženi jí tedy nebyli, nebo ti, co na víc neměli ani odvahu ani schopnosti, protože je to zaskočilo zcela nepřipravené? Odstup třiceti let a žití následků té události po třicet let, už může vyprodukovat docela soudná hodnocení. Těším se na to.

1. říjen 2019
*Nelze opomenout aktualitu shrnutou do pojmu Greta.
Není podstatné, že dramaticky vyjádřila to, co už dávno před ní dokládali svými pozorováními mnozí specialisté a není ani divné, když na její jednání reagují znalci psychiatrie či PR a taky to je obvyklé, že dle vžité obecné zvyklosti i Gretiny požadavky mají naplnit ONI. Za aktuální výzvu mládeže bych já raději měl, že na jimi očekávanou katastrofu za cca 20 let, kdy budou v plné dospělosti, budou reagovat tak, že svými dnešními výzvami podnítí většinu mládeže, a ne dnešní politiky a vědce. K výzvám sobě samotným ať apelují, aby využili tu dobu dnešního pohodlného přežívání k tomu, že veškeré své úsilí zaměří a své vzdělávání, aby dokázali kvalifikovaně řešit to, co je v té katastrofální době bude čekat. Má to smysl i v případě, že strašení ekologickou katastrofou bude mít podobný efekt, jako ještě nedávné strašení ozonovou dírou. Obojí problém je významný, ale zdá se, že k nafouknutí problému je třeba nějaký aktuální podnět, třeba i utajený.
Za podstatné ale pokládám to, v jakém stavu je společnost, která nereaguje na známá racionální fakta, ale reaguje především na formu jejich interpretace. Ta akce „Greta“ je jen příkladem toho, jak dopadne i demokracie v době vyspělé PR, a proto jsem tuto aktualitu zvolil.

1. září 2019
*Pořád trvají nářky oponentů na nespravedlivé vedení společnosti, pořád jsou manifestace za lepší společnost a to i na úkor připomínky srpnových událostí r. 1968 a r. 1969 a pořád to vedení společnosti potenciálními padouchy a negramoty jako by to neslyšelo, což připomíná známé: „psi štěkají, ale karavana jde dál“. Při pohledu na přeplněná letiště v době dovolených se ta situace společnosti tak špatně nejeví. Setrvá-li ale tento stav, a to nejen u nás, zažíváme další významný zlom v letoře většiny společnosti, která je přesycena požitky, trpí nezájmem o ideje, natož o morálku, je svobodomyslná ale hovící si a rázným činům se vyhýbá.

1. srpna 2019
Naše společnost v nedávné době
*Čeští křesťané znají sice svůj chmurný středověk, ale setrvávají až do posaváde časů. Mají totiž stále ještě svoji trvalou jednotící ideu.
*Český národ přežil II. světovou válku, ale s četnou újmou a se šrámy jak na těle, tak na duši. Už zde se v moderní době dělí na aktivní vlastence a na ty lhostejné, co drží hubu a krok, a případně i kolaborují.
*Komunisté v ČSR prožili roky své suverenity za cenu krve a násilí na vlastním národě, a přesto jim brzy zase věřili mnozí až tak, že byli ochotni na veškeré příkoří zapomenout a začali doufat v evoluční změnu KSČ k lepšímu. Byla to falešná cesta Dubčekovců – tedy straníků, které prý neodolal ani kvalifikovaný prognostik Zeman, natož mnozí další občané. Komunisté i národ byli tvrdě poučeni cizími mocnostmi tak, že si na dlouho zapamatovali, že ideologické chytračení se v komunistické diktatuře nevyplácí.
*Národ přežil normalizační vlnu a opět začal vylepšovat působení KSČ, tentokrát ale z iniciativy nestraníků, a to šťouchanci z kultury, ale i tlakem skupin filosofujících tlakem „v mezích zákona“ (např. Charta 77). Síla KSČ slábla, protože Gorbačov už jí nebyl zárukou násilné pomoci. Komunisté, alespoň někteří, si byli toho vědomi.
*Novou dobu lze datovat od konfliktu na Národní třídě. Ten okamžik byl nápadný a je dobře zapamatovatelný. Ta změna ve společnosti ale nebyla dílem okamžiku. Kritiky společnosti přistihla nepřipravené, ale komunisti věděli své již dlouho předem. Nadšení z novoty bylo v davu upřímné, ale ti, kteří se chystali na vedení společnosti, jasno o budoucnosti neměli. Museli nejen vyjednávat s těmi, kteří připraveni byli, ale museli dokonce vzít za vděk i to, že na vytváření vedoucí struktury nové společnosti se výrazně podílel komunista Čalfa. Někteří občané si dokonce mysleli, že hlavním cílem vyjednávání bylo to, aby ta nová doba nenavazovala v očích veřejnosti na stranické dubčekovské iniciativy, ale aby byla vnímána jako produkt občanských aktivit. Tak nemasně neslaně začala nová doba pro nové vůdce národa. Tolerováni byli komunisté, natož pak ti, kteří si zavčas převlékli kabát.
*Doba proklamovaných humanitních idejí byla brzy přehlušena idejí trhu a zisku. Ta byla naplňována vychytralými podnikavci převážně z řad informovaných narychlo přestrojených komunistů, kteří taky záměrně urychlili ten proces, aby byl více zmatečný než řádný. Odklon od řádu byl podpořen i snahou mnohých prezentovat demokracii jako svobodomyslnou – liberální demokracii.
*Jestli přijmeme tyto moje postřehy za věrohodné, pak se nemůžeme divit současnosti, že idealistické ideje ve volbách výrazně pokulhávají za pragmatickým konáním výrazných osobností, třebaže jejich konání nijak neodpovídá představě o spravedlnosti u mnohých jiných. Naše společnost spíše časem proplouvá, než by plula s jasnou ideou k nějakému cíli. Nemáme-li většinou akceptovatelnou racionální ideu, nezbývá než přežívat v liberální demokracii ovládané svobodomyslnými alfa samci. Nejsme v tom sami, to budiž útěchou těm, kteří se lhostejně drží při zemi a jsou spokojen s tím málem, které padá ze stolu těch několika vychytralejších, kteří nás ale nikdy zcela neopustí, protože nás občas potřebují k vytváření zdání, že liberální demokracie je ještě stále ta správná. Tak tolik aktuálně.

1. července 2019
*Letenská demonstrace proti stávajícímu stavu politiky byla početná. Zbývá už jen čekat na to, co společnosti, resp. jejímu vedení, způsobila. Jestliže málo nebo skoro nic, pak to byla spíše manifestace jednoty těch, kteří vědí, jak budou věci v budoucnosti probíhat, co je správně a jak by se společnost měla zachovat ke stávajícímu stavu. Oni se cítí moudřejší než ti, co na Letné nebyli. Jsou sebevědomí, to je dnes módní směr, ale nejsou akční. Spíše diskutují, než konají. Takovým jednáním si neublíží a sebevědomí si posílí – vždyť v jednotě je síla. Komunisté jednoty dosahovali násilím diktátora, dnešní doba pracuje s účinným PR.

1. června 2019
*Hojné demonstrace v ulicích sice rostou, ale už si někteří všímají jejich marnosti a rozptýleného směřování. Klíč není v likvidaci stávajícího vedení křikem z ulice, ale ve volbách, chceme-li se tvářit demokraticky. Volby jsou ale zmanipulované kvalifikovanou PR (stejně jako dav v ulici), takže náprava by měla spočívat v nějaké korekci stávající formy demokracie, abychom si tou dnešní demokracií nezvolili diktátora, což by nebylo v historii nic neobvyklého. Po té korekci volejme, protože odejde-li jeden manipulátor s PR, nahradí ho jiný – podobný.

1. května 2019
*Průběžné aktivity agresivních muslimů v Evropě i v jiných částech světa snad už ani nejsou nijak aktuální, resp. alespoň politici se tak tváří. Jde o válku ideologií, ale toho slova válka se politici bojí, proto chlácholí dav bagatelizováním a vymlouváním významu zcela zřetelně nepřátelských skutků.

1. dubna 2019
*Očekávanou aprílovou aktualitou nepochybně bude situace s Brexitem. Stejně aktuální, ale rovněž aprílové, budou agitační řeči stran k volbám do EP.

1. března 2019
*Tak se mně zdá, že za aktualitu blízkou tomuto datu stojí za řeč jen mé březnové narozeniny. Aby toho ale nebylo málo, tak přidám, že už bylo sv. Matěje, a to je taky forma naděje, alespoň v tom počasí.

1. února 2019
*Na Facebooku vyvolal hojnou diskusi projekt kostela na Lochotíně. Diskutovala se nejen architektura, ale i smysl takové stavby v moderní době. Častou námitkou byly požadavky majitelů aut na „rozumnější“ parkoviště atp. Řidiči jsou nepochybně dominantní částí společnosti, takže volají právem. Jsou ale taky semeniště bezohlednosti, jak máme příležitost sledovat v průběhu celého roku a především v době sněhové kalamity. U tiráků to bylo zvlášť patrné, takže ten sekundární vliv kostela (mravnost a řád) by jim taky prospěl.

1. ledna 2019
*Zase nový rok a nové naděje, ale já si jen přihřeji svoji starou polívčičku. S rostoucím vlivem profesní PR, je čím dál méně věrohodná jakákoliv volba. To tvrdím již dlouho. Ta kdysi tradiční nepřímá volba ukazuje při nespokojenosti s výsledkem voleb na hloupost těch druhých, byť jsme si je sami zvolili. Ta přímá volba, není-li davem přijata, svědčí o tom, že dav neví, co chce, resp. volit neumí. Ergo: Volby nejsou perspektivní formou výběru zastupitelstev všeho druhu. A ještě mám další novoroční moudro. Jsem přesvědčen, že četné společnosti jsou tak bohaté, že svými prostředky a tím i svým vlivem převyšují význam mnohých států. Zabránit tomu by šlo, kdyby velmi progresivním zdaněním se nevyplatilo vytvářet majetek (a vliv) nad všechny meze. Bránilo by to i vytváření monopolů, což je taky pozitivní z mnoha důvodů. Má to však chybičku: Muselo by to být uskutečněno na celé Zeměkouli. Jak toho dosáhnout, to mne sotva napadne do začátku příštího roku.

1. prosince 2018
*Aktualita je až z blízkého okolí, ale je významná. Výměna mostní konstrukce neobvyklou technologií stojí za zmínku. Jedno pole železničního mostu nad hracholuskou přehradou se povedlo a ta další snad taky budou úspěšně vyměněna. Je to krásná inženýrská práce. Tak kdyby pracovali politici.

1. listopadu 2018
*Opět nevolil občan, ale zmanipulovaný dav, i když jednotlivci z davu si to nepřipustí. V Plzni se spojili ti dva nejsilnější, bez ohledu na předvolební agitaci. K demokratuře (diktatura umožněná demokratickou volbou) by jim to stačilo, ale nejsou hloupí, tak si přizvali ještě dvě další strany, a to tak, aby bylo patrno, že v komunální politice nejde o posílení ideologie symbolizované primátorem, ale o účelový pragmatismus.

1. října 2018
*Osobní aktualitou minulého měsíce bylo, že z ročníku maturujícího v r. 1957 se nás v jihomoravském sklípku u burčáku sešlo 8, a snad i to, že jsem tam přijel z Plzně pohodlně vlakem za pár hodin opravdu za pakatel. Taky aktivita v atletice byla ten měsíc nepřehlédnutelná. Říjnovou aktualitou bude výsledek komunálních voleb, takže těšme se.

1. září 2018
*Bylo toho moc. Provdala se mně vnučka, důstojně bylo připomenuto 50. výročí okupace „spojenci“ a mně v té souvislosti vyšla fotka z té doby na první stránce Plzeňského Deníku. A aby toho nebylo málo, natočil jsem své vzpomínky i pro Paměť národa.

1. srpen 2018
*Tak vláda už má důvěru, ale i tak je stále ve vývoji. Myslel jsem si, že důvěru lze získávat průběžně, tak jak bude vláda získávat podporu při jednotlivých hlasováních v PS. Nyní sice získala důvěru tak říkajíc manifestačně, a tak uklidnila kritiky, ale i tak si míchá kartami, jak se jí zachce. Tak k čemu byla ta nezbytná důvěra?

1. července 2018
*Aktualitou jsou průběžné problémy při hledání způsobu, jak obhájit sestavení vlády a jak získat její důvěru. Za měsíc snad už bude aktualita veselejší.

1. června 2018
*Komickou aktualitou bude už dávno ohlášené druhé pověření Babiše sestavením vlády. Budeme znát jména ministrů, ale nebudeme ještě vědět, zda už budou vládnout s důvěrou parlamentu.

1. května 2018
*Aktuality k tvorbě vlády čekáme mnohé, ale zda už budou konečně plodné, to snad jen Bůh ví. Prostý lid však nestrádá. Osobní květnovou aktualitou mně bude tradiční každoroční setkání zbytku třídy z měšťanky. Do rodné Poštorné na ten sraz chci jet přes Graz, takže se zatím aktuálně jen raduji z naděje.

20. dubna 2018
*Příjemnou aktualitou mně bylo zproštění žaloby Aleny Vitáskové. Stalo se to sice už počátkem roku, ale v mediích se to opět oživilo jako stále aktuálnější asi v souvislosti s potížemi při tvorbě vlády trestně stíhaným Babišem. Ta kauza Vitáskové je do jisté míry obrazem diskutované ovlivnitelnosti soudu klamnými informacemi, resp. možnostmi takové informace si opatřit.

1. března 2018
*Tak se mně zdá, že v tomto měsíci není nic aktuálnějšího než moje narozeniny. Vždyť ta osmdesátka a rok mého narození má v sobě taky tu jubilejní osmičku. Na pokrok v politice je ještě brzy, a že by nás něčím překvapilo počasí, to už se asi taky nepovede

1. února 2018
*Tak už jsme si zvolili prezidenta. Zvítězil ten, kdo o své kvalitě přesvědčil většinu voličů. Problém volby není v tom, že voliči mají různě uspořádané hodnoty – každý obdivuje něco jiného, ale v tom, že to svoje uspořádání hodnot voliči mnohdy neopírají o svoji životní zkušenost či vzdělání, ale nastavují si své hodnoty často až dle předvolební agitace. V tom případě nevítězí kandidáti ucházející se o funkci, ale vítězí jejich PR agentury, což by mělo být varováním bojovníkům za udržení současné formy demokracie.

1. ledna 2018
*Skoro lze napsat, že jsme ten rok zakončili bez překvapení. Už jsme si asi zvykli na nejrůznější aktuální neobvyklosti nejen politiků, ale i ve zcela obecném životě každého z nás.

3. prosince 2017
*To bylo řečí, a PS je málem připravena k práci. To předvádění se je asi pro politiku nezbytné. Nepochybně to ještě výrazněji postihne i schvalování vlády.

1. listopadu 2017
*Výsledky voleb a důsledky z toho plynoucí jsou již známy. Zvítězila nejlepší a asi i nejlépe placená agentura PR. Ta věděla, že před volbami jde o hlasy voličů, ne o to, jak obšírný je program strany, který po volbách strana jen z části uplatní, pokud do koalice vstoupí třeba jen s 10% mandátem.

1. října 2017
*ČSSD navazuje na svoji proletářskou revoluční tradici a na billboardech vyhlašuje válku levné práci a taky bude za vyšší mzdy přímo bojovat. Už před třemi roky bojovala s kriminalitou. Válka a boj nejsou řízeny demokraticky, ale direktivně, stejně jako např. podnik. Babiš se asi pod fousy usmívá.

1. září 2017
*Osobní: Z Mikulčina vrchu na Lopeník a do Nové Bošáce, kde neměli Bošáckou slivovici – trapně aktuální. Nepřehlédnutelná: Záplavy nebývalých rozměrů na jihu USA.

1. srpna 2017
*Osobní aktualitou bylo zdolání Javorníku a málem dvě desítky kilometrů chůze většinou v deštivé nepohodě. Za podstatnější aktualitu však pokládám rezignaci ČSL na předvolební odvahu, resp. jejich návrat k tradičnímu opatrnému lidovectví cílenému především k účasti na jakékoliv vládě.

1. července 2017
*Ve Francii byl zvolen prezident nepocházející z typické politické strany a jako by toho nebylo dost, volby vyhrálo jeho hnutí, taky bez výrazné politické orientace. Zaniká nebo přežil se již v politice boj mezi levicí a pravicí? Zdá se, že politikům dnes stačí vítězství bez ohledu na ideu, kterou se kdysi holedbali. Ani u nás svoji politickou orientaci strany moc nezvýrazňují, což maskují deklarováním své středovosti.

1. června 2017
*Lidovci projevili sympatickou odvahu a už opravdu jdou do voleb s rizikem, resp. ve spojení s další stranou. Lid už neví, co ještě chtít ke svému pohodlí. Řád ztratil svoji hodnotu. Pošetilý obdiv k vůdcům je toho důsledkem. Nevyhnul se ani USA, kde je to nejpodivnější i nejnebezpečnější.

1. května 2017
*Přibývá zájemců o post prezidenta republiky. Jedním z nich je Jiří Drahoš ex předseda Akademie věd. Každý uchazeč o tu funkci je hoden chvály za odvahu postavit se Zemanovi, a proto taky je hoden našeho podpisu, kterým každému kandidátovi vstup do soutěže umožníme, ale Drahoše si budu navíc hýčkat i při vlastní volbě prezidenta.

1. dubna 2017
*Opět apríl? Zeman, Babiš jsou stále akceptováni většinou. Je demokracie skutečně tou nejlepší formou vlády? Nebo nám vládnou silní jedinci a ten dav je k tomu jen bezvýznamnou manipulovanou kulisou? Předvolební trapnosti jsou v plném proudu, ale já zatím v pohodě jsem vstoupil do posledního roku šťastné sedmičkové životní dekády.

1. března 2017
*Sobotka mění image nejen tím, že vulgarizuje svá vyjádření, ale i tím že zásadně mění své postoje k KSČM. Je známé, co dělá touha po vítězství s lidmi, a co teprve s politiky. To by mělo být hodnoceno psychiatry a doporučeno politikům k řešení. Vítězit není důležité, uchovat si své člověčenství i v podivné společnosti, to je to, oč tu běží. Člověk, to zní hrdě, ale už se to moc nepřipomíná.

1. února 2017
*Plzeňský deník zvýšil předplatné, rozšířil inzertní část a zrušil pondělní ohlasy čtenářů. Ještě, že tam ponechali alespoň tu Perknerovou.

1. ledna 2017
*ODA je zase komusi dobrá k propagaci. Kroupova už není od doby, kdy ji M. Žantovský jednoznačně stočil k liberálům, takže další zneužití značky naráží už jen na etiku. Pro mne je to ale zpráva o tom, že vzniká další strana, která „ví jak to udělat“ bez ohledu na svoji politickou orientaci. Může být Babišovi partnerem i sokem. Určitě ale bude vytvářet negativní představy o politicky orientovaných stranách, resp. o parlamentní demokracii a hlásat bude spíše hledání spasitele, potažmo diktátora, který dav přesvědčí o svých schopnostech, jak vést společnost, aby se nikdo nemusel namáhat prací, natož myšlením.
To není tak fantastické stanovisko, uvážíme-li, kolik lidí se už dnes povaluje v sociální síti a nechává se společností živit. Možná, že i většina dojde k názoru, že to, co jí spadne do hrdla z boháčova stolu, bude více, než to, co jí zajistí o vládu rvoucí se politické strany. A takových lhostejných bude přibývat nejen svádivostí té sociální sítě, ale i tím, že nastupující technologie 4.0 vyřadí z pracovního cyklu mnoho takových, kteří jí nebudou stačit i kdyby chtěli. Demokracie zde není dlouho a není věčná.

1. prosince 2016
*Jistě se udály ve světě příhody významnější, ale pro mne byla první adventní neděle tradiční připomínkou jednoty a soudržnosti někdejší RMP vedené primátorem Mračkem. Sešli jsme se U Mansfelda téměř v úplném složení i s bývalými starosty velkých obvodů. Krátce s námi pobyl i současný primátor Martin Zrzavecký a taky plzeňský biskup Tomáš Holub.

1. listopadu 2016
*Volby nedopadly špatně. Komunistům ubyli voliči – kdo je odsál lze tušit. Lidovci zřetelně bodovali – jen aby nezpychli, byl by to hřích. Voliče potratila velká i malá parlamentní strana, a těch, co se do parlamentu vůbec nedostalo, bylo mnoho – moc stran se dělilo o i tak malý počet hlasů. Suverénní vítěz Babiš se poučil, že vítězství nestačí, ale potřebuje získat i partnery; ale i tak snad získá několik hejtmanů a svými lidmi obsadí snad i pár dalších krajských rad. Tam kde ani v radě není, tam by z tradice měl získat alespoň vedení kontrolního výboru.

1. října 2016
*Uplynul krásný měsíc – plný naděje. Všichni politici nás ujistili, že ví, jak to udělají, aby nám v příštích letech bylo ještě líp. A navíc jsme se dozvěděli, jak ti právě vládnoucí jsou jeden lepší než druhý.

1. září 2016
*Aktualitou uplynulého měsíce mně bylo především úspěšné a přínosné zvládnutí zájezdu do Pobaltí. Při návratu z Ruska jsem se na přechodu ptal řidič kde jsme. Odpověděl, že neví, ale navigace ho navedla sem a za přechodem je už určitě EU.

8. srpna 2016
*Babiš nemá dostatečnou zkušenost v politice a obratný diskutér taky není, a přesto má důvěru nezanedbatelné části občanů. Může to být tím, že proklamuje sice populistický, ale žádaný program a má za sebou podnikatelský úspěch, který svědčí o jeho schopnostech.

1. července 2016
*Brexit nebyl rozhodnut těsnou většinou a volební účast nad 70% nezaručila setrvání GB v EU. Prognostici se zmýlili. I u nás budou volby. Jednejme dle vlastní vůle, ne dle prognóz.

1. června 2016
*Jsou už znát první výraznější projevy blížících se voleb do krajských zastupitelstev.
*Rakouské volby – tak nejen naši voliči jsou divní.

1. května 2016
*Tak jsme si zbourali žulový památník vyjadřující poděkování Americe za osvobození Plzně. Ještě štěstí, že to byl řízený proces a nerozpadl se samovolně třeba při oslavách osvobození. Ale ani takto to není dobré znamení.
*A taky už máme v diecézi nového biskupa - usměvavého mladistvého Tomáše.

12. dubna 2016
*Kolega k obrázku na FCB: Makedonie, malá země na jihu Evropy, která ač není členem Evropské unie (nebo možná právě proto), opakovaně brání celou Evropu proti nájezdům nelegálních barbarských vetřelců. ...

1. dubna 2016
*Chovanec v tuto chvíli je nejoblíbenější z ministrů – ať mu to dlouho a právem vydrží zvláště v souvislosti s imigranty.
*Přehlédnout nešlo ani výraznou čínskou Pátou kolonu v ČR.

1. března 2016
*Praktickou aktualitou bylo objevení vlídné a levné restaurace v ulici Josefské mezi Malostranským nám. a Karlovým mostem - po návštěvě „Tiziana“ a na hradě.

1. února 2016
*Nemá-li společnost cíl, tak nemohou znít ani moudra definující milníky na cestě k němu. I proto plácají naši politici alespoň nějaké zábavné nesmysly, aby na sebe upoutali pozornost voličů.

1. ledna 2016
*Byl zajímavý prosincový interwiev zpravodaje ČT Kubaly s presidentem Asadem přípravou na usmíření se s Bašárem Asadem?

16. prosince 2015
*Začátkem prosince odešel plzeňským salesiánům vedoucí střediska a znamenitý člověk - kněz P. Toník Nevola. Odešel na věčnost. Byl milován námi i Bohem. Bůh zvítězil.

1. prosince 2015
*Dva nedávné atentáty, k nimž se přihlásil Islámský stát, byly si podobné počtem mrtvých. Občanský ohlas se však výrazně lišil. Snad je to jen tím, že pád letadla je obvyklejší a taky dlouho trvalo přisouzení havárie atentátníkům. Ta krev snad nebude marná, jestli vyvolá spojení a zvýraznění sil proti IS.

3. listopadu 2015
*Zdá se být stále zřetelnější pohrdání prezidentem republiky. Zatvrzelé (ale asi jen politikum) je trvání na kvótách imigrantů, které nehodlají respektovat jednak ty rozumnější země a především sami imigranti. Politici stále nechtějí chápat hybridní válku jako válku, a to i ke škodě prostého lidu, nejen k jejich škodě, coby málo prozíravých.

10. října 2015
*Tradiční doplnění mého webu k počátku měsíce jsem poněkud zpozdil, protože jsem si hověl na Balkáně. Uprchlíkům jsme se cestou vyhnuli a v krásné Černé Hoře snad ani nebyli. Trvalý chaos v politice místní i světové snad ani už nemůže být aktualitou.

1. září 2015
*Intelektuálové se probudili a svým postojem k imigrantům se angažují v politice. Již dávno tak měli učinit. Kauz, které by si to zasloužily, bylo mnoho po celou dobu, kterou pamatuji, a že už těch let mám až dost. I když uklidňující výzva intelektuálů je politický postoj, lepší by bylo využití jejich vědeckého potenciálu, resp. intelektuální kvality tak, že poradí, JAK řešit ony situace politiky nezvládnuté, a že těch zpackaných kauz v minulosti už bylo zatraceně mnoho.

10. srpna 2015
*Vláda se snaží redukovat podporu předvolební agitaci stran. Sleduje tím své zájmy, aniž by chtěla ovlivnit skutečnost, že úskalím demokracie je manipulovatelnost volícího davu. Řešením by mohl být úplný zákaz veškeré předvolební agitace. Kvalifikovaní voliči se zájmem o politiku by si sbírali informace během celého volebního období a dle toho by volili. Ti zbylí by volili buď náhodně, nebo by vůbec nevolili. To by demokracii prospělo – výběr zastupitelů by byl kvalifikovanější, nebyl by manipulován až bezprostřední předvolební agitací.

1. srpna 2015
*Za prvotřídní technickou aktualitu lze pokládat fungující sondu u Pluta. Zda je řešení řeckého dluhu ukázkou schopnosti „komunisty“ manipulovat celou Eurozónou, nebo zda je to projev působení nepojmenovaného zákulisí, na to nestačím. Odlišnost aktuálního počasí od navyklého průměru, zato vnímám zřetelně. Jó, postoje k odlišnosti, to bude jistě brzo aktuální.

1. července 2015
*Zprávy o imigrantech budou časem ještě aktuálnější, tak dnes alespoň o sportu. Plzeň byla, a myslím, že úspěšným, pořadatelem jednak Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR a taky Mistrovství ČR v atletice. Taky sokolové zde měli svůj lokální slet. Byly to výrazné a rozumné aktivity zapadající i do programu EHMK 2015.

8. června 2015
*V uplynulém měsíci byla nápadná nejen okázalost plzeňských oslav 70. výročí osvobození, ale i občanská spontánnost potěšující samotné veterány. Zcela opačně na mnohé působila snaha manifestovat až v samotné Moskvě vděk za osvobození té další části naší republiky. Po nedávném uchvácení Krymu Ruskem jen vynikla skutečnost, že ze strany Sovětského svazu nešlo ani tak o osvobození, jako spíše o zabrání do sféry svého vlivu téměř vše, kam vstoupila bota Rudoarmějce. Naše Podkarpatská Rus byla zabrána i fakticky a o polském území ani nemluvě.

1. května 2015
*Místní aktualitou bylo nepochybně několik krásných dnů projeveného přátelství mezi Plzní a Bavorským Řeznem i Weidenem. I draka jsme na náměstí měli. Z těch smutnějších aktualit to bylo nejen Nepálské zemětřesení, ale i výrazná námořní tragédie evokující myšlenky či spíše starosti, jaký postoj zaujat k imigraci. Osobní aktualitou pak byla instalace Windows 8 do mého PC, což vedlo ke zdržením na mnoha úsecích využívání PC, v důsledku mého pomalého chápání novot onoho SW.

1. dubna 2015
*V souvislosti s průjezdem kolony US-army až příliš zřetelně obnažili komunisté a jejich, resp. Putinovi příznivci svoji pravou tvář. Přesto se včas dostavilo jaro a snad i přes varování, zastíněným a do polární záře se vrhajícím sluníčkem, se nám rozjaří i mysl.

1. března 2015
*Nečekaně jsme si v Praze připomněli 25. výročí vzniku KDS. Postarala se o to ODS, kam se KDS kdysi oficiálně zasunula. Potěšující bylo, že z akce nečišela snaha tonoucí ODS chytat se stébla a prostor k vyjádření stanoviska v druhé části měla i KDU- ČSL.
Všeobecnější a tragickou aktualitou byla událost v Uherském Brodě, kde naše policie prokázala, že raději vyšetřuje a důsledně dokumentuje i koniny, ale nerada zasahuje v nebezpečných situacích. Brzy po té události (později se to už v mediích neopakovalo) vyšla z policejních úst i věta, že policie nemusí zasahovat tam, kde by snad mohla utrpět nějaké zranění.

1. února 2015
*Všeobecných aktualit bylo v lednu mnoho, vždyť jsme v Plzni zahájili rok 2015 jako Evropské hlavní město kultury a těch aktuálních postřehů kde koho bylo až nadmíru. Speciálně se zmíním jen o tom, že na věži Bartoloměje je úplná sestava, tj. pět zvonů, a jejich zvuk i „vizáž“ dal Honza Loučím na https://www.youtube.com/watch?v=IIjP83jQKLM&feature=youtu.be

1. ledna 2015
*A je to tady. Slunce se vrací. To snad ani už aktuální pro mnohé není. Nápadnější je až příliš prokazatelná nefunkčnost Nového divadla. Nezavrhoval jsem architekturu divadla a přijal jsem fabrickou střechu zařazující ho k průmyslové Plzni, přijal jsem obnažené instalace snad racionalizující nepodstatné prvky vnitřní architektury, a taky strpím hlediště podobné kinu už připravené asi na to, že příští generace si i v divadle bude chroustat popcorn jako dnes v kině. Novou moderní kvalitu jsem ale očekával v jevišti, které bude připraveno spíše na show, než na tradiční divadelní produkci, což bude nepochybně bližší té nové generaci, pro kterou snad divadlo setrvá. No, a tato jediná v mých očích kvalita, dosud nefunguje.

3. prosince 2014
*Prezidentovy příhody snad už ani aktualitou nejsou. Veselejší je skutečnost, že si Plzeňáci výrazně sami přispěli na zvony, které jsou již na věži kostela. Osobní aktualitou pak je, že jsem z východní hranice Maďarska nahlížel přes Tisu na Ukrajinu a ověřil jsem si, že tamní domorodci mluví zcela nesrozumitelnou řečí. :-)

3. listopadu 2014
*Za zajímavou aktualitu lze pokládat nedávné hojně klérem i laiky zastoupené Fórum k hospodaření diecéze v době přechodu na režim bez dotací státu. Beseda naplněná odborným hospodářským i právním hodnocením situace byla doplněna hojnou diskusí. Tento demokratický prvek v hierarchicky řízené církvi je pozitivním znamením.

20. října 2014
*Je odvoleno na obou úrovních. Do senátu byl zvolen Lumír Aschenbrenner – sice člen ODS, ale ne moc typický, proto měl širokou škálu podporovatelů. Byla to dobrá volba nejen pro Lumíra, ale i pro Plzeň. Pozitivní je i návrat ČSL do ZMP. Diskutabilnější je již vytvoření koalice v zastupitelstvu. Možností, resp. kombinací sestav bylo několik, vždy vycházejících ze dvou stran z těch tří, které získaly stejných deset mandátů. Stávající koalice neakceptovala novotami prezentované ANO, s nímž by získala spolehlivou většinu třiceti hlasů v ZMP, ale vytvořila si raději koalici s „Patrioty“ a s ČSL, čímž získala přijatelnou většinu 27 hlasů v ZMP.
Místo těch dvou malých stran by k potřebné většině stačila i pouhá jediná TOP 09 se svými pěti mandáty, což by asi výrazněji v koalici podpořilo ODS. Ta však musela v očích zbytku koalice zůstat v opovržení. I tak však předpokládaní 4 radní není ostuda.Ostatně, takovou domněnku potvrzuje i volba primátora z řad ČSSD, který proti stávajícímu Baxovi získal od voličů o 2661 hlasů méně a podobně ztratila i ČSSD oproti ODS. ANO se zatím bude v opozici učit praktikám komunální politiky. Mezi neúspěšné strany se s těmi novými nadšenými aktivisty propadla i tradiční PVP.

1. října 2014
*Při osobní předvolební kampani odhlížím od dění na republikové či dokonce na světové scéně a naříkám nad hojnou a stále účinnou triviální billboardovou agitací ke komunálním volbám a přiznávám svoji účast na kandidátce Pravé volby pro Plzeň, přičemž odhaluji svoji tvář aktivního seniora jen rozeslanými e-maily a odkazy k tomuto webu.

15. září 2014
*Jestli Zemanova hvězda doma už jen poblikává, tak na mezinárodní úrovni je už zcela zamlžená.
Do výraznější předvolební agitace vstoupila i Pravá volba pro Plzeň. Rád ji podpořím alespoň odkazem na její předvolební web: http://www.pravavolba.cz/.

1. září 2014
*Island na rozhraní kontinentálních desek je taky k životu přijatelný, jak jsem na vlastní kůži krátce poznal. To potenciální nebezpečí je větší než představují drobné války a místní obyvatelé jsou přesto tím kultivováni v pozitivním smyslu.
Předvolební kampaň se již zřetelně rozbíhá a já do ní taky brzy vstoupím, ač nošení pomyslného praporu mně není blízké a dokonce jsem na to před dvaceti lety doplatil zdravím. Tentokrát ale budu už léty zkušenější.
Rozběhne se do oficiální reality manželství mého nejstaršího vnoučka. Okázalý vstup jsme si prožili poslední srpnovou sobotu.
V závěru srpna stačil Putin obnažit své ledví až nadmíru zřetelně, když zcela explicitně vyhrožoval svými jadernými zbraněmi. Dej Bůh, že je to jen projev chcípající kobyly, která dle přísloví kolem sebe kope.

1. srpna 2014
*Jak ta lékařská věda pokročila. Objevilo se mně v kůži cosi jako rakovina. Než jsem si stačil na stole vypovídat s chirurgem alespoň část toho, co nás spojovalo, byla už i čtyřmi stehy díra zašitá.
Za vážnější aktualitu lze pokládat veřejně proklamovanou, a na Ukrajině hned aplikovanou, novou Putinovu vojenskou doktrínu opírající se o „pátou kolonu“.
Z domácích aktualit stojí za pozornost až nadmíru zřetelné obnažení kvality parlamentu i vlády při jednání a hlasování o spotřební dani. Tuto novelu zákona nečekaně navíc vylepšil svým vlastním dodatkem aktivní poslanec. Ostatně, proč ne, jsme suverénní liberálové a nějakými ohledy na obecnější názory a zájmy se zabývat nemusíme. Tato kauza ale není ojedinělá, je jen nápadnější, než ty předchozí. Marné je očekávání systému a řádu mezi našimi zákonodárci a vládci. Zbožštělá sebestřednost, sotva elementární vnímání vlastního konání, jalové tlachání, časté odkazování rozhodnutí na soudy, ba i podezření na prospěchářský lobbyizmus, to jsou kvality těch, které jsme si vybrali, jako lepší z nás. Nedovedu si představit, jak by dopadlo rozhodování při přímé demokracii, kde průměrná schopnost správně rozhodnout je nepochybně ještě menší, než je u těch vybraných volbou (nikoliv náhodným procesem). Když i za tohoto stavu parlamentu a vlády společnost funguje, vzniká oprávněné podezření, že společnost je řízena úplně z jiných míst.
Za pozitivní mějme alespoň aktualitu, že si už troufneme zabavit majetek těch, kteří nejsou ochotni své dluhy uhradit penězi.

3. července 2014
*Trapná aktualita. Pro samotné hojné osobní aktivity v atletice (rozhodčí), ve společenských setkáních, jakož i ve své zvýšené aktivitě na Facebooku, jsem zcela zapomněl na pravidelnou aktualizaci svého webu. Za osobní pozitivní aktualitu však pokládám svoji slušnou pozici na připravovaných komunálních volebních kandidátkách za Pravou volbu pro Plzeň. Tato tradiční „volební strana“ převážně nestraníků je si vědoma, že i aktivní senioři mohou být přínosem svojí pamětnickou zkušeností alespoň v komisích či výborech samosprávy města.

1. června 2014
*Aktualitou by mohly být volby do EP, kdyby výsledky něčím překvapily. Osobně mne potěšily malou účastí na tom hlavním atributu demokracie, což vyhovuje mé představě o hroutící se demokratické etapě ve společnosti obecně. V Plzni je ale mnohým příjemnou aktualitou Hroznata - třetí zvon připravený k zavěšení do věže katedrály. Tradiční Cena 1. června udělená Bohumilu Doležalovi ovšem za pozornost taky stojí.

1. května 2014
*Aktuální je intenzivní agitace stran před volbami do Evropského parlamentu. Od euroskeptiků po eurohujery mají všichni kandidáti zájem si polepšit především evropskými příjmy. Jde-li nám přímo programově o peníze až na prvním místě, tak proč bychom se měli divit, že práce pro společnost je až kdesi v nedohlednu, pakliže vůbec nějaká je, jak svědčí zprávy o aktivitě našich poslanců v EP. Jen abychom nakonec nezůstali „jako ten kůl v plotě“.

1. dubna 2014
*Již delší dobou je aktuální trapná aktivita Ruska na Krymu. 19.3.2014 jsem k tomu na Facebooku poznamenal: „Jsem přesvědčen, že výrazné pozitivní společenské změny ve světě bylo dosaženo uzbrojením SSSR, nikoliv jednáním s SSSR. Analogicky bych k potlačení hrubého imperátora pokládal za úspěšnou metodu hospodářské „uškrcení“ imperátora. I to by musela vzít na svá bedra především velmoc, ale taky s vědomím vlastní bolesti a taky se zajištěním situace plynoucí z chování Ruska přitlačovaného ke zdi.“

21. března 2014
*Jaro už přišlo a někteří stále propadají chmurám a nemohou se rozjařit.

1. března 2014
*Nepřehlédnutelnou aktualitou je všeobecný nářek nad tím, kde vláda najde peníze k realizaci programu, ke kterému se přihlásila. Aktuální je ale spíše poznání, že k úhradě nejsou nabízeny peníze podvodníků a zlodějů, jejichž využití v rozpočtu bylo nepochybně podstatným lákadlem voličů strany současného ministra financí.

1. února 2014
*To bylo křiku, a už je plzeňský hejtman zvolený i vláda ustanovena, takže už zbývá jen, aby si hejtman vedl alespoň tak, jako ten předchozí a vláda aby unesla vedle sebe dvě stejně silné strany a co nejdříve naplnila předvolební sliby.
Jiří Pospíšil opustil ODS a v ZMP utrpěla ODS rovněž porážku, když byl odvolán náměstek Rund. V málo akceschopné RMP, což jednání ZMP řadou příkladů dokazovalo, nyní snadno vrhnou členové ČSSD vinu za neschopnost právě jen na toho odvolaného Runda, resp. ODS. To se povedl pěkný kousek těm, kdo z pravicové pozice pro odvolání Runda taky hlasovali. PVP to nebyla.

1. ledna 2014
*Tak jsme si oslavili vánoce. Již tradičně mohou mít radost obchodníci, děti a křesťané. Aktuálně mohla být důvodem k radosti křesťanů v Plzni i skutečnost, že o svátcích byly kostely plnější i novými lidmi. Mnohé jistě lákala krásná hudba slavných mší – např. ta Pavlicova, ale byli i takoví, které upoutala vlastní bohoslužba, resp. promluvy duchovních. Odehraná scénka živého Betléma u zdi katedrály s hudebním doprovodem, pojatá od samého zvěstování Panně Marii měla tolik diváků, že jsem mohl fotit přes tři řady jen s aparátem zdviženým nad hlavy davu. A betlémské světlo se stalo málem módním doplňkem rodin, soudě tak nejen z dlouhé řady zájemců před dveřmi katedrály, ale i s toho, kolik rodin jsem potkával s lucerničkou v ulicích města.

10. prosince 2013
*Prezident chce být soudcem a katem nad ministry, kdy on sám bude posuzovat u designovaných ministrů odbornost ve spravované oblasti. V čele ministerstev budou jistě a právem politikové. Ti si musejí umět vybrat za spolupracovníky kvalifikované odborníky. I tuto schopnost ministrů si troufne prezident posoudit? Někdy v padesátých letech se stal legendárním generálním ředitelem OKD horník bez vzdělání Jaroslav Miska. Byl nejen oblíbený, ale i velmi úspěšný, protože, ač neznalý managementu, neváhal se obklopit skutečnými kvalifikovanými odborníky, které kryl svým dělnickým profilem i proti nelibosti tehdejších mocných nad zaváděnými novotami – např. počítači.

1. prosince 2013
*Tvoří se koaliční vláda. Kromě dvou tradičních stran je v koalici i politické hnutí s výrazným počtem mandátů v PSP, a tedy i se zájmem o významné posty ve vládě. Pronik programů tří stran není absolutní, ale společný je jim zájem o nápravu stávajícího stavu. Metody, jak toho dosáhnout mají ale strany taky dost odlišné. Zda bude nová vláda úspěšná a splní své proklamované cíle, nebo setrvá v dosavadním, jen svým blízkým prospěšném konání, to bude stát za pozornost.

15. listopadu 2013
*Výroční zpráva 2012 BIS je zajímavá celým svým obsahem a bylo by záhodno, aby orgány veřejné zprávy vyvodily z poskytnutých informací patřičné důsledky. V kapitole Organizovaný zločin je vzpomenuto působení klientelistických struktur, střet zájmů a korupční jednání veřejně činných osob. V té souvislosti je vzpomenut Outsourcing v poradenské činnosti zvláště při PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru).
Jako konkrétní příklad problematického PPP je uváděna spolupráce města Plzeň a společností kolem Škoda Transportation, a.s., při výstavbě nového depa pro Plzeňské městské dopravní podniky a servis jejich vozidel. Jde o mimořádně závažný projekt přesahující cenou (cca 12 mld. korun), dobou trvání (29 let) a mírou rizik jiné srovnatelné projekty. Provází jej řada pochybností, mj. o finanční výhodnosti pro město Plzeň. Zobecnění pak ukazuje na malou schopnost veřejné správy autonomně posuzovat a řídit projekty PPP a na nízkou míru odhodlání nést odpovědnost za případná chybná rozhodnutí

1. listopadu 2013
*Za letošní oslavy státního svátku v Plzni se nemusí stydět ani organizující město, ani občané, kteří v hojném počtu využívali nejen rozsáhlou nabídku k společenskému povyražení, ale snad nejvíce za poslední léta se zúčastnili i tradičního manifestačního setkání u památníku Národního osvobození (TGM) a lampionového průvodu k náměstí Republiky, kde byly oslavy zakončeny hymnou zazpívanou Evou Urbanovou a okázalým ohňostrojem.

15. října 2013
*Počátkem měsíce byly před katedrálu zavěšeny a slavnostně odhaleny dva nové zvony. Nemají srdce, takže nezazvoní, ale jen trpělivě budou vyčkávat, až budou mít Plzeňáci své srdce na pravém místě a dostatečně přispějí i na poslední zvon, který do trojice patří. Vyzvánění zvonů je hudba. Není to jen tradice, ale je to i symbol současné majestátnosti města, navíc v tomto případě vyvolaný jeho prostými občany. A to je v současném politickém marasmu hodně dobře.

1. října 2013
*Příjemnou aktualitou se mně jeví konečně častěji v médiích vzpomínané poznání, že vzdělání a mravnost hrají ve společnosti svoji významnou roli. Opomenout ale nechci ani 20. výročí podepsání smlouvy o přátelství mezi městy Plzeň a Řezno, k čemuž mám osobní vztah dokonce manifestovaný účastí na oslavách v Řezně.

1. září 2013
*Osobní aktualitou mně byla srpnová cesta Švýcarskem, zvláště třemi horskými lokalitami: Pilátus, Jungfraujoch, a Aiguille du midi – to už ve Francii.
V politickém dění mně byl sympatický snad jen postoj ředitele ND Buriana zevrubně prezentovaný např. v Plzeňském deníku. Poslanci se překonali a sněmovnu rozpustili – alespoň v závěru rozumný počin. Nyní bude na voličích, kolik my svého rozumu uplatníme při volbách. Zcela dle očekávání se chová prezident zvolený těmi naříkajícími a už rozehnanými poslanci. Zvolíme si zase ty stejné?

1. srpna 2013
*Tak nám odvolali ředitele ND Buriana, sotva do funkce nastoupil. Vláda asi potřebuje kamsi odvést pozornost.

1. srpna 2013
*I nedávné počasí nás poučilo, že zprůměrované hodnoty teplot či dešťových srážek jsou méně podstatné, než jejich aktuální stav, zvláště jde-li o jeho extrémní projev. Tyto hodnoty by nás měly zajímat nejvíce.
Ve společnosti je to podobné. Extrémů si všímejme především, a ty se snažme eliminovat, ať jde o aktivity bezdomovců či jinak vyhraněných skupin (menšin). Průměr zahrnující i pohodové sousedy nás nemůže uspokojit a neměl by taky ovlivnit to, kam zaměříme především své úsilí, či kde pozorněji zvážíme nakládání s penězi.

15. července 2013
*Aktuality poslední doby stojí za kočku. Není, co by překvapilo.

1. července 2013
*Plzeňští atleti se již nedělí o stadion s fotbalisty. Dnes byl i formálně, a tedy i slavnostně zahájen provoz atletického stadionu ve Skvrňanech.

1. července 2013
*Pád vlády nebyl ani tak aktuální čí překvapivý, jako byla překvapivá výraznější policejní razie v nejvyšších politických a „podnikaveckých“ sférách.

26. června 2013
*Osobní aktualitou je moje účast při rozhodování na World Schools Championship v Sokolově.

1. června 2013
*Ty první dny prezidenta Zemana moc slavné nejsou. Jeho role mocného všeználka snad společností akceptována nebude. Ostatně, v mnoha případech se výroky ani nejeví dostatečně kvalifikované. Jen aby mu nakonec nezůstala jen ta jeho rétorická kvalita spočívající v suverénním přednášení textu bez čtení písemné přípravy. Stále si v paměti uchovávám text kresleného Nepraktova vtipu: “Mluví krásně, leč samé blbostě.“

1. května 2013
*K Zemanovu postoji zaujal příhodné stanovisko na svém blogu Jan Ziegler, když hned v úvodu píše: „Zdůvodnit odsun Němců tím, že za první Československé republiky volili Konrada Henleina, dopustili se vlastizrady a mohli být rádi, že nebyli odsouzeni k trestu smrti, je mimořádná hloupost. V tom případě by se stejně muselo naložit i s voliči komunistů, protože jsou to permanentní vlastizrádci.“

11. dubna 2013
*Boj o klíče k zajímavým archívům ÚSTR s informacemi o nás v době diktatur je přirozený. I když opomeneme tu nacistickou éru, tak stále ještě žije a často i sedí na významných místech plno těch, kteří si zavdali s komunisty, jejichž éru jsme i zákonem prohlásili za zločineckou. Nechtějí, aby tato doba jim byla připomínána, vždyť dnes už úspěšně kolaborují zase s jinak vytvářeným násilím.
Připomeňme si, že v českých zemích bylo v populaci procentuálně více komunistů, než kdekoliv jinde. Každý čtvrtý občan měl tu rudou knížku. S přízně ke komunistům těžilo ještě mnohem více našich občanů, ať už to byli nejrůznější spolupracovníci „orgánů“ vzorní pracovníci, nejrůznější laureáti a nositelé nejvznešenějších cen. Zbytek národa nejen trpně, ale i trapně snášel onu diktaturu a jen hrstka byla těch, kteří dávali najevo nelibost se společenskými poměry. Takže není se čemu divit. Svoji nelibost ale musí dávat najevo i nyní ta malá hrstka, kolem níž se přece jen nabaluje několik podobných současníků. Každý tak, jak umí. Někdo v ulicích, já alespoň takto. A zrovna se ozvalo jadérko i z Ústavního soudu, když nařídilo sice ne politický, ale velmi podstatný mravný postoj k provozovatelům hracích automatů. Naděje umírá poslední.

11. dubna 2013
*Fotbal i hokej zaujaly v poslední době Plzeňáky natolik, že i mnozí nejen komunální politici na sociálních sítích i jinde neváhali vyjadřovat své postoje ke sportu více, než k problémům svěřeným jim samosprávou. Ve sportu jde především o zaujetí veřejnosti činností, která odvádí pozornost od aktivit politiků. To věděli již staří Římané. Snad i proto jsou přehlíženy podivné způsoby manažerů klubů, jimiž dosahují ne čestné sportovní soutěživosti, ale především divácké atraktivnosti svých svěřenců. Sotva kdo další ze sportovních profesionálů si dovolí sdělit veřejně to, co kdysi v Plzeňském deníku na celostránkovém interview prohlásil i mnou obdivovaný Jágr (volně dle vzpomínky): „Pište o nás. Nebudete-li o nás psát, tak my nejsme nic.“ Snadno si ten postoj potvrdíme, když porovnáme, kolik prostoru v mediích je věnováno např. cirkusu, který někdy do města přijede.

1. dubna 2013
*Prezident vetoval zákon o odpadech, kde byli „omylem“ při likvidaci solárních panelů zvýhodněni jejich provozovatelé. Svoji kvalitu neprojevili ani úředníci privilegovaného peněžního ústavu a naší vlády, když ve vzájemné smlouvě o sKartách, upoutáni vidinou džobu, přehlédli, že smlouva zcela ignoruje zásady lidských práv včleněných do naší ústavy. V obou nedávných kauzách by měli být „mýlící“ se aktéři nejen potrestáni, ale i jejich jména by měla být zveřejněna včetně oznámení, pro kterou stranu tak „mylně“ pracovali. Jinak opět budeme volit přetvařující se podvodníky, a v úřadech budou místo kvalifikovaných řádu znalých administrátorů, slouhové těch politiků.

20. března 2013
*Dnes se poslanci překonali. Snad by ani nebylo třeba uvádět čím, když nám trvalo snad 20 let, než byli k rozhodnutí o imunitě dotlačeni. Rád ale spojuji tuto skutečnost s místní aktivitou, kdy na konferenci Kreativní demokratická škola byly prezentovány žákovské projekty s tématem „veřejný prostor“. I zde je školami podporována a vytvářena iniciativa žáků - občanů v oblastech, které trvale přehlíží samospráva. Chválím školy, které si našly čas pěstovat v dětech občanské nestranické aktivity. Je to správná cesta k nápravě politiky již vedené jen osobními zájmy zaslepenými straníky. Odvážný tlak každého z nás na politiky je správnou cestou k nápravě společnosti, ať už je zprava či zleva a zdá se sebevíce marný či naivní.

10. března 2013
*Starý prezident odchází s podezřením protiústavního jednání. Udělením amnestie, buď z nepřijatelné hlouposti, nebo z vlastní vychytralosti ještě osvobozuje podvodníky. Se slovenským prezidentem si ještě neopomene na poslední chvíli vyměnit vysoká státní vyznamenání. Zvolili jsme si ale již nového prezidenta. Vzdal se poskytování milostí a nevyvolá amnestii. Za prvořadý úkol si zadal boj proti kmotrům a podnikavcům podobným těm amnestovaným, kteří podivně nabyli nepřiměřený majetek, což je ale úkol asi i nad možnosti jedince sebevýše postaveného.

1. března 2013
*Prezident Klaus jednal protiústavně. To si myslí desetitisíce občanů i 28 senátorů, kteří v tom smyslu podali podnět k ústavnímu soudu. Ve svém podání uvádějí pět konkrétních kauz, z nichž ta poslední se týká amnestie. Někteří si myslí, že se Klaus s amnestií zachoval stejně, jako jeho předchůdci. Opravdu se to tak laikovi jeví. Klaus však o sobě ví, že je nejchytřejší, a proto on dobře ví, jak se ta jeho amnestie od předchozích liší. I jí si myslím, že Klaus je vyčuranější, než jeho předchůdci a jeho amnestie je trestuhodně účelová.

20. února 2013
*Vládní návrh na regulaci anonymních akcií bude možná našim parlamentem schválen, takže se možná dozvíme i to, zda akcie na výhodné stomilionové erární zakázky nezískali i naši politici a jejich nohsledové. To by jistě ovlivnilo i volby, takže mnohaleté zdržování procedury není divné. Už zbývá jen doufat, že zákon nebude odkládán účelovými, resp. rafinovanými „bohulibými“ snahami udělat ho ještě průhlednějším. I tak stojí za pozornost, že v mediálním ohlasu nejsou novináři jmenováni mezi těmi, kdo budou mít přístup k identifikaci vlastníka akcie.

10. února 2013
*Nějak se ty osobní aktuality navršily. Začal jsem pracovat v Komisi pro otevřený kraj a ta se od první chvíle jeví docela zajímavá už tím, že jsme pověřováni i „domácími úkoly“, tedy nejen jednáním na občasných schůzkách. Navíc jsme první komisí Rady Západočeského kraje, která má už téměř úplné obsazení. Zdá se, že kraj si opravdu stojí o průhlednost svého konání. Možná, že komise dokonce bude lokálně naplňovat v samosprávě, nebo snad i ve veřejné správě kraje, tendence sledované neziskovou organizací Oživení.
V kavárně „Partie“ se sešlo nejméně dvacet náhodných hostů, kteří si uspořádali stolky do kruhu a hodnotili nejen situaci ve společnosti, ale i to, co je možné podniknout, aby byly respektovány i názory těch, kteří zrovna mocensky neovládají řídící aparát. Společnost bude otevřená a zdá se, že témata budou směrována především k místní komunální politice.

3. února 2013
*Příjemnou aktualitou pro starého dědka byla aktivní účast na dvou krajských atletických halách. Byly to příjemné závody. Na obou jsem byl dokonce vyfocen, jak jsem zjistil při prohlížení webu www.atletikacheb.cz.

1. února 2013
*Marně jsem se těšil na diskusi „O plzeňské politice od revoluce po dnešní dobu“, která se měla konat v oživované politické kavárně Partie. Okázalý rozběh kavárny před 14 dny byl údajně pozastaven nemocemi – doufám, že to nejsou už nemoci politické. Ujmou-li se politické diskuse občanů a přijmou-li poklidnou kavárenskou úroveň, nebude mně ani vadit, že vznikají pod kuratelou VV. Doufám jen, že tato veřejná kavárenská setkání mně nebudou kolidovat s těmi, které již mnoho let se svými sympatizanty realizuje v restauraci jednou v měsíci komunální mikrostrana Pravá volba pro Plzeň nebo prostá skupinka přátel, každý týden v čajovně Paletka.

26. ledna 2013
*Tak už víme, kdo vystřídá Klause. Je to Miloš Zeman – představitel opoziční smlouvy a hned se nabízí domněnka, že oposmlouvu bude aplikovat s Klausem po vzoru Ruska i v roli prezidenta. Na rozdíl od Klause bude sice vstřícnější k EU, ale představitele těch států bude nepochybně častovat svými moudry, jako to předváděl dosud např. novinářům. Není přece nikdo chytřejší než on, a proto byl taky zvolen tolika jeho obdivovateli, kteří této kvality nedosahují, a proto ji obdivují.
Pokus o novou aktivitu je i v plzeňské komunální politice aplikované občanskou společností. Kavárna Partie je sice pod kuratelou VV, ale první dojem poskytuje zdání přece jen obecnějšího – i nestranického - přístupu k problémům města či společnosti.

15. ledna 2013
*Tak už máme za sebou první kolo (byť mně nelibé) přímé prezidentské volby. Naděje umírá poslední, takže jistou šanci má i rozumné řešení v kole druhém. Poznáme, zda voliči upřednostní samolibost nebo pokornou službu společnosti.
Druhou akcí, kde se měla uplatnit rovněž jakási přímá volba, bylo referendum ke stavbě dalšího obchodního domu. Nevyužil jsem možnost rozhodovat o tom, jak se mají zachovat v té kauze ti, které jsme si řádně zvolili. Aktivity občanské společnosti vidím spíše ve vykonávání služeb, které jsou opomíjeny nebo přímo zanedbávány veřejnou správou prezentovanou zvolenými zastupiteli. Nebránil bych nikomu, aby vyvolaným vzruchem upozorňoval na libovolný nešvar a tak podněcoval k zamyšlení nad zvolenými politiky, ale sám bych se k aktivitě nepřipojil, neboť sotva by kdo mohl na mně později požadovat nápravu, pokud by má aktivita byla chybná. Proto osobně pokládám emotivní vyvolávání vzruchů za spíše nepřiměřené – a v konkrétní kauze navíc zpožděné.
Obě kauzy mají společné to, že byly vyvolány nadšenci řešícími zásadním způsobem, mně odpornou revolucí, jakýsi momentální nešvar bez ohledu na jeho důsledky pozdější.

1. ledna 2013
*Prezidentův novoroční projev byl asi jeho poslední řečí k lidu. Byl spíše o minulosti, než k budoucnosti. President připomněl své známé postoje, které opět prezentoval jako jediné možné. Svým nešťastným kazatelským postojem konkuroval následnému novoročnímu projevu biskupa Duky. Ten byl postaven na dvou církevních tématech vázaných k roku 2013. Zaměřen tedy byl spíše na budoucí potřebu větší odpovědnosti každého občana, a v té souvislosti byl i o vlivu církve na obecnou kulturnost národa.
Vyhlášením rozsáhlé prezidentovy amnestie ze dne na den jistě příliš nepotěšil justici, která rozhodně nezajistí odchod všech amnestovaných hned v prvním dni, a ti, kteří se zdrží déle si asi mohou nechat prodloužení vazby proplatit z i tak napnutého rozpočtu. Je na novinářích, aby v tom množství amnestovaných našli právě ty, o které asi panu prezidentovi šlo především.

15. prosince 2012
*Na prosincovém jednání Zastupitelstva města Plzně byla rozsáhlá diskuse nad tím, jak chápat dříve deklarovanou snahu o potlačování hracích automatů v Plzni. Nakonec přece jen zvítězila potřeba obvodů navýšit si co nejvíce příjmy v rozpočtu i podílem na zisku z hracích automatů. Ti, kteří usilují o setrvání hracích automatů a nesnaží se ani o jejich redukci či vymezování jejich lokalizace, jsou lhostejní k tomu, jak hráči k penězům přicházejí a jak tragické jsou často důsledky pro ožebračené hráče. Nejdříve peníze, resp. zisk, a pak teprve všechno ostatní; tak by se dala chápat dnešní politika obecně, takže se můžeme časem dočkat i toho, že města si pro vylepšení svých rozpočtů založí zlodějské gangy. Ostatně, v některých oblastech politiky se již cosi takového rýsuje.

1. prosince 2012
*Otrávený alkohol stále zabíjí ty, kterým je líto vylít alkohol, který si přece tak výhodně zakoupili. Už to není aktuální téma ani pro média. Brzy už budou aktuální umrzlí bezdomovci – zase jen desítka či dvě, která nás vzruší a po chvíli na ně zase zapomeneme, protože to není mnoho např. proti stovkám mrtvých na silnicích, na které jsme si již zvykli bezezbytku. Ve všech uvedených případech a v mnoha dalších, chtějí ti postižení, aby se o nápravu postarala společnost, ale tak, aby jim neubylo na svobodě, resp. na jejich nezodpovědnosti a libovůli. Řízení svobodomyslné společnosti není jednoduché, má-li být zachována svoboda jedince, dle jeho osobních představ o svobodě.

25. listopadu 2012
*Tak už je vyhlášena další iniciativa, jak zachránit naši společnost. Po Babišově ANO 2011 snažící se o jakési manažerské řízení společnosti, po jakémsi Hromadově kulturním řešení je tu již snad ukončena první (agitační) fáze Janečkovy „pozitivní evoluce“ opírající se o matematicky zpracovaný model nápravy společnosti založené na změně volebního zákona, k čemuž má posloužit řízená nátlaková aktivita pozitivně smýšlejících lidí.

15. listopadu 2012
*K aktuální diskusi o církevních restitucích lze dodat, že kdysi bohatá církev a její ochránci nejen stavěli okázalé stavby, která ještě dnes nazýváme kulturními památkami. Další vzniklá díla jsou múzickým projevem dodnes uznávané kultury naší civilizace. Ti stejní taky organizovali síť špitálů nejen pro bohaté, podporovali výstavbu sítě jak triviálních škol, tak škol pro vzdělávání pokročilejší, a výčet by mohl pokračovat. Církvím v Evropě je za co splácet dluh nejen ten z doby vlády komunistů u nás. Snad církve hospodaření se získanými prostředky zvládnou, neboť sotva lze hospodařit s majetkem hůř, než předvádí naše společnost od r. 1948 dodnes.

1. listopadu 2012
*Poslanec Radek John přišel opět s novou iniciativou. Korupci i nadále pokládá za největší problém společnosti a už zjistil, že politickým působením k nápravě nedojde. Našel si noviny nezávislé na podplácející inzerci a tam hodlá proti korupci bojovat. Není důležité, zda je to korektní, vždyť korupční aktivity a vychytralá legislativa připravená tak, aby četné nepravosti byly zcela legální, taky korektní nejsou a na hrubý pytel se hrubá záplata hodí, jak praví lidová moudrost.

20. října 2012
*Senátní volby skončily. S těmi komunisty to už nedopadlo tak, jak hrozivě se to mnohým jevilo. Facku sice dali před týdnem oběma velkým stranám, ale svoji vzestupnou tendenci už nerozvinuli. Nestrašme se komunisty. Už za nimi nestojí SSSR.

6. října 2012
*Je dobře, že poslanci PSP již odhlasovali návrat k jednotné maturitě. Stále se ale ještě udržuje snaha, aby stejnou maturitu měly i učňovské obory, kterým bude nastavená úroveň jednotné maturity nepochybně zohledněna. Asi chceme mít hodně deklarovaných vzdělanců – snad do nějakých statistik, při čemž nám vůbec nezáleží na tom, co takový vzdělanec umí. S tím souvisí i skutečnost, že bude možná volba mezi matematikou a cizím jazykem. Jen při malé nadsázce nás tedy budou u cizinců jejich jazykem prezentovat jen ti, kteří budou mluvit sice krásně, leč málo logicky.

1. října 2012
*Nepřehlédnutelnou aktualitou byla lihová aféra. Policie byla sice úspěšná, ale nebyla včasná. Dlouho bagatelizovala známou skutečnost, že je prodáván alkohol i nelegálně. Teprve až série otrav metanolem vyvolala starost celníků a dalších odpovědných orgánů o nelegální výrobny alkoholických nápojů. Co se musí stát, aby včas byla věnována pozornost dalším nepravostem ve společnosti?

15. září 2012
*Revolucionáři v ODS nedodržují dohody koalice a požadují ostřejší prosazení vlastních volebních programů. Takový přístup k demokracii je špatný i v případě, že by strana měla i bez koalice nadpoloviční většinu v parlamentu. Kultivovaná demokratická strana totiž přiměřeně respektuje zájmy i ostatních stran. V takovém konání nám ale stále ještě brání ten náš komunistický diktátorský relikt. Komické na situaci ale je, že obě velké strany prosazují v oblasti daní právě opačná stanoviska, než odpovídá jejich politické linii i volebním programům.

1. září 2012
*Opakovanou aktualitou je rychlá změna na významné řídící funkci. Po ministru Pospíšilovi jí byl aktuálně postižen policejní president Petr Lessy. Je opět před volbami. Před těmi minulými Kubice vypustil jen takovou divnou zprávu, dnes propustil policejního presidenta.

10. srpna 2012
*Kandidáti na presidenta se množí, jako houby po dešti. Klára Samková, coby druhý kandidát z TOP 09, určitě bude agitovat jinými než stranickými argumenty, takže hlasy ubere nejen TOP 09, ale i všem, kteří hlásají program opřený o stranickou politiku. Především zaútočí na ty, kteří kdy aktivně ve výkonné politice působili a jsou tedy svým dílem zodpovědní za současný stav společnosti. To naznačila již svými prvními postoji, a to jí přinese hlasy nejen od příznivců občanské společnosti, ale i od všech nazlobených nestraníků.

1. srpna 2012
*Potíží s registrem vozidel musely upoutat i ty, kteří žádné vozidlo nemají. I když jednou bude ten nový – provozovaný na ministerstvu dopravy, skutečně funkční a rychlejší než ten dosavadní - provozovaný na ministerstvu vnitra, tak by přesto neměla ochabnout pozornost novinářů k tomu, proč nebyl levně jen dotvořen ten starý registr. Jeho tvůrci i dlouhodobá obsluha byli lidé kvalifikovaní a zkušení. Je do nebe volající zdůvodnění ministerstva dopravy, že zadání nového registru dostali bez výběrového řízení IT-odborníci, kteří dosud nebyli dostatečně využiti – rozuměj: mnohé roky se na ministerstvu dopravy jen povalovali.

12. července 2012
*Tak Parkanovou přece jen naši poslanci vydali policii k dispozici. Zdůvodnění policejní žádosti možná není zcela korektní, ale – na hrubý pytel hrubá záplata – tak alespoň více odpovídá nekorektnostem normativů, které si poslanci ve svůj osobní prospěch v parlamentu kodifikují již po dlouhá léta. Třeba tak dojde k dohodě o korektnosti z obou stran. Konečně.
Svědectví Parkanové může být nepříjemné pro její nedávné bezprostřední spolupracovníky na ministerstvu obrany, vůči jejichž postupu se zachovala nerozhodně či spíše nekvalifikovaně. Měla nechat důsledně prověřit výrazné podněty zpochybňující zakázku na nákupu letadel, i když jí to nenařizuje žádný zákon. Měla se chovat jako soudný člověk a ne jako bezduchý stroj. Nepříjemně se nyní mohou cítit všichni, kterým dlouhou dobu nevadilo to, že u vojenských zakázek prakticky nebylo třeba diskutovat o ceně. Právě stanovisko vojáků znalých zbraně by mělo být bráno jako směrodatné, a to tím spíše, když k němu docházelo po výrazných peripetiích. Nepochybně se nyní bude hledat i iniciátor podnětu, který pochybnou praxi o výjimečnosti vojenských zakázek zavedl, resp. navrhnul její kodifikaci.

2. července 2012
*Po Plzni jezdí městská doprava s okny někdy zcela zalepenými poloprůhlednou folií, na níž je na vnější straně vozů reklama. Pasažéři to vítají v naději, že snížený výhled z autobusu budou mít časem kompenzovaný sníženým jízdným, které uhradí právě ten, kdo si takovou formu reklamy zadal.

1. června 2012
*Za aktualitu měsíce nepovažuji ani tak hojně publikovanou aféru Davida Ratha, ale spíše skutečnost, že k panu Liboru Michálkovi známému z kauzy na ministerstvu životního prostředí se svým jednáním připojil další občan - Leo Steiner. Jen houšť a větší kapky.

1. května 2012
*Po nedělních Otázkách VM se zdá být potvrzeno, že omezení imunity poslanců je hlasováno se stejnou vypočítavostí, jako ta důvěra vládě. To je už běžná rutina, jakou nám poslanci čurají na nohy. Za podstatnější se mně ale jeví trvání poslanců na tom, aby k vyšetřování korupce byla zřízena komise jen ze členů parlamentu, tedy ze straníků, kteří s korupcí byli přímo nebo nepřímo spojeni. Je tedy už jen na investigativních žurnalistech, aby opatřili argumenty davu, který bude korupční kauzy řešit na ulici po svém.

28. dubna 2012
*Tak důvěru si vláda opět obhájila. Ale i ti, co hlasovali proti vládě, si jistě dobře spočítali, kolik hlasů vláda pro svoji podporu získá, a pak snadno hlasovali tak, aby se zalíbili zmatené většině občanů, ale při tom aby na ně nepadla odpovědnost vlády za řešení stávající náročné situace, natož pak, aby případně odešli od svého džobu. Jiný motiv k účasti v politických funkcích, než je ten džob, snad ani není možné najít u většiny našich politiků.

15. dubna 2012
*Mnohé renomované komentátory i právníky zneklidnil soudní zákaz výkonu funkce poslance Parlamentu ČR pro poslance Škárku. Rozhodnutí soudce Šotta je spravedlivé. Ctí ducha zákona a nenimrá se v jeho často mnohoznačné liteře. Hrubé provinění proti zákonu pokládá za podstatnější skutečnost než je mandát nabytý volbou davem. A u tvůrce zákonů to platí tím více. Navíc Škárka byl volen jako člověk ještě beztrestný. Až při praktikování funkce, do níž byl zvolen, neobstál. Zákon musí mít vždy větší váhu, než má momentální nadšení davu.

12. dubna 2012
*Dubnová dohoda v koalici jen znovu potvrdila, jak silně motivující je setrvání u koryta.

1. dubna 2012
*A už je tu další důvod k nátlaku na mocné. Obsah zveřejněné věrohodné komunikace mezi politickými pohlaváry v kauze Janoušek může právem děsit a provokovat prosté občany. Jestli tyto informace neměla BIS, tak k čemu je? A jestli je měla a mlčela několik let, tak komu vlastně BIS slouží? Že nám politici čurají na nohy, není nic nového, ale že se tak děje tak mocným proudem, to už překračuje meze i trpělivého dědka.

21. března 2012
*Kdosi vyšel do ulic, aby protestoval. Zdá se to být spíše anarchistický než rozumný projev; ale nevadí. Příteli z Facebooku jsem do jeho úvah připsal: „Jsou výrazně malou menšinou, ale snad přece jen zaměstnají naše mocné natolik, aby jim zbylo méně času na koniny, jichž se dopouštějí vychytralostmi páchanými především ve svůj vlastní prospěch.“

1. března 2012
*I v Plzni vyšli studenti do ulic. Křičeli hlasitě triviální hesla, jak to odpovídá davu. Vysokoškoláci! O tempora! O mores!

1. března 2012
*Zemřel vzdělaný a slušný člověk Antonín Vítek. Před téměř padesáti léty, jsem měl štěstí, se s ním potkávat u počítače Elliott v Kancelářských strojích pod sv. Havlem v Praze.

1. března 2012
*Chaos v naší politice už vlastně ani žádnou aktualitou není. Nic rozumného ve prospěch celé společnosti z těch našich vrcholných politiků už asi ani nevypadne. Mohli by být tedy podle opozice nahrazeni co nejdříve politiky zcela novými, a já dodávám třeba i nezkušenými politiky, kdybychom při tom měli jistotu, že ti noví se nezačnou opět nejdříve starat především o sebe.

15. února 2012
*Uzákonění přímé volby presidenta je aktualitou sice z oblasti ústavy, ale v reálném životě si takovou hloupost budeme ještě dlouho připomínat.

15. února 2012
*Studenti právnické fakulty v Plzni demonstrují v ohlasu na rozhodnutí akreditační komise proti fakultě. Mohli si zimní demonstraci ušetřit, kdyby ještě za tepla manifestovali proti nehoráznostem, jimiž byla fakulta známa již dávno a mnohým.

1. února 2012
*Můžeme se lišit v názoru, zda měl či neměl premiér podepsat prakticky nijak nezavazující Smlouvu o rozpočtové odpovědnosti, ale jeho argument, že smlouva nám nepřináší žádný benefit, resp. žádnou výhodu, tak proto nestojí za podepsání, je hodně nešťastný. Takto prezentovaná suverenita je spíše směšná než moudrá.

1. února 2012
*Stále aktuální je již dlouho trvající dění kolem vysokých škol, resp. kolem ministerstva školství. Osobně pokládám za problém především klesající úroveň vysokoškoláků, což přirozeně vyplývá z toho, že už je jich tolik, že jejich IQ u mnohých musí zasahovat i do průměrných a ne jen do výtečných hodnot. (viz Gaussova křivka)

6. ledna 2012
*Finanční kompenzaci církvím pokládají někteří naši představitelé za nepřiměřenou, a proto se snaží zabránit realizaci vyrovnání se státu s církvemi. Chtějí vědět, z čeho bude kompenzace placena.
Pokládám za nepřiměřené finanční odměny neschopným a vychytralým politikům, kteří naši společnost řídí; pokládám za nepřiměřené majetky získané podivnou privatizací; pokládám za nepřiměřené ceny za služby a investice, které si stát u soukromníků objednává a jim taky platí. Mohl bych vyjmenovávat ještě další nepřiměřenosti, které by naši politici měli v době hospodářské krize posoudit, zda jejich vyřešením nezíská státní pokladna dost peněz ke kompenzaci uloupeného a trvale státem využívaného majetku církví.

1. ledna 2012
*Smutnou aktualitou koncem roku 2011 byl odchod Václava Havla na věčnost. Do kondolenční knihy na radnici města Plzně jsem napsal: „Ať je tělu Václava Havla země lehká, ale nedopusťme, aby byl pohřben i duch disidenta a presidenta Václava Havla.“

15. prosince 2011
*Už jsme si zvykli, že nám naši volení představitelé a jejich vychytralí podnikatelé čurají na nohy a to i tak, že si upravují legislativu jen ve svůj prospěch, aby se jejich hospodářské a finanční kejkle jevily jako zcela legální. Nový prvek demonstrovaný odesláním našich vojenských lékařů do sousední země jen tak – ad hoc, se jeví jako projev toho, že už ti mocní čurají i na samotnou ústavu.

1. prosince 2011
*V anketě Plzeňského deníku sdělovali všichni členové ZMP co se jim podařilo a co bylo debaklem. S obecnějším nadhledem k tématu se vyjádřila především opozice. Většina z koalice neopomněla úspěch, že teplárna zůstala výhradně městská, což bylo od koalice poněkud pokrytecké. Sympaticky se jevili ti, kteří pojali hodnocení v oblasti, ke které mají profesní vztah nebo deklarovanou zodpovědnost. Hodnocení debaklu se pohybovalo od „nevidím žádný“ přes zdražování a malou průhlednost aktivit až k neuváženým investicím.

10. listopadu 2011
*Kauza ministra Kocourka snad už ani pozoruhodnou aktualitou není. Je to už tak běžné jednání našich politiků, že to bereme jako beznadějnou samozřejmost. V beznaději, kdy už není co ztratit, ale dochází na tu poslední kapku, kterou přeteče trpělivost davu. Cesta tím směrem je čím dál zřetelnější.

10. listopadu 2011
*Poslanecká sněmovna se opět dobře bavila. Snad si nechají i zaplatit „přesčasy“. Nízký intelekt mnohých a častá trapnosti i těch inteligentnějších z nich, byly jediným projevem, kterého by si měli voliči všimnout. Marnost obstrukcí byla jasná již před zahájením diskuse, tak o co šlo? Je snad exhibice před kamerami jediným smyslem existence našeho parlamentu?

1. listopadu 2011
*O teplárně v Plzni bylo zastupiteli města rozhodnuto tak, že zůstane výhradním majetkem města, jak si to přála nejmenší strana v ZMP, totiž Pravá volba pro Plzeň. Plzeňská teplárenská nebude připojena k Plzeňské energetice, jak se to jevilo příhodné mnohým a dokonce i samotné teplárně, když svůj inzerát zakončila takto: „Ačkoliv se energetické podniky spojují do stále větších celků, mohla by teoreticky zůstat Plzeňská teplárenská osamoceným solitérem. To by ale nutně vedlo nejen k výraznému zvýšení cen tepla ve městě, ale také k technologickému zaostávání a postupnému úpadku. To rozumní hospodáři jistě připustit nemohou.“ Tato tvrzení teplárny byla na zastupitelstvu vyvrácena jasnými a kvalifikovanými argumenty.

20. října 2011
*Tak nám dav v nadšení a v pomstě ubil dalšího diktátora, když se sám ujal role soudce. Jak se nyní zachovají představitelé z davu vzešlí, když se ujmou řízení společnosti mírovými prostředky? Budou to demokrati evropského typu nebo obohatí demokracii o další její formy?

19. října 2011
*Přibývání pošetilých výzev i z pera renomovaných komentátorů (E. Best, I. Hoffman, …), což svědčí o bezradnosti nad skutečností, že společnost (i v globálu) je výrazně nezdravá a k její nápravě snad ani není racionálních nástrojů. Stejně se vyjadřují i demonstrující davy řady velkých měst. Aktuálními tématy se stává chamtivost rostoucí s velikostí majetku v širokém rozsahu od jedinců po nadnárodní společnosti.
S tím souvisí korupce, kterou ti majetní podporují, protože jim slouží. Nástrojem jsou jim při tom politici, řídící společnost dle zájmů právě těch majetných. Z hlediska demokracie jsou tito politici zcela mimo řád a smysl demokracie, a tedy zcela zbyteční.

1. října 2011
*V ohlasu na rozhlasové vyjádření B. Němečka z Energetického regulačního úřadu o vlivu solárních elektráren na kvalitu napětí v síti reaguji na Facebooku:
Solární i větrné elektrárny produkují proud zcela nezávisle, resp. zcela závisle na vlivech zcela neovladatelných (slunce, vítr) a tím výrazně ovlivňují poměry v základní, člověkem regulovatelné síti elektráren klasických. Technici už vědí, že těch náhodně produkujících zdrojů může být v síti jen určité množství, nemá-li dojít ke kolapsu celé sítě.
V té souvislosti je opomíjena sociální analogie o dovoleném jen určitém počtu neřádně konajících asociálních občanů v tradiční společnosti, nemá-li ve společnosti dojít je kolapsu. Zdá se, že technici jsou v této souvislosti dál, než politici.

10. září 2011
*ČSSD v Plzni si až po odhlasované dohodě v koalici s ODS uvědomila, že zdražení jízdného na MHD je zcela proti její levicové politice, resp. proti představám jejich voličů, a nyní by chtěla usnesení zastupitelstva nějak korigovat. Jo, na vsi, kde se všichni znají, není podstatné, kdo za kterou stranu kandiduje, ale ve velkém městě už na pravo-levé orientaci záleží, a to si musejí uvědomit ti, kteří chtějí vládnout především pohodlně – jakoukoliv koaliční většinou.

10. září 2011
*Naši poslanci aktivně ovlivňují hlasování (nastavením kvora), i když nejsou hlasování přítomni. Stačí, když je přítomna jejich hlasovací karta. Takových „vymožeností“ si pohodoví poslanci jistě do jednacího řádu zavedli ještě několik dalších. Novicové z VV mají ještě stále záchvaty spravedlnosti, a na to musejí doplatit, když nechtějí držet basu s mazáky.

1. září 2011
*Na severu Čech už začínají občané vnímat, že i společenské většiny mají svá práva, a tím spíše že je mají i uplatňovat, protože právě ty většiny větší měrou spojují s těmi právy i nezbytné povinnosti.

1. srpna 2011
*Moje červencová dovolená byla tak dokonalá, že jsem si neudělal čas ani na své webové stránky, ani na nic jiného; ovšem kromě zpracování fotek z té dovolené, abych alespoň jejich část mohl prezentovat na svém Rajčeti (ctiweb.rajce.net). Aktualitou by nakonec mohla být i skutečnost, že dovolená byla pro mne tak náročná, že jsem byl ten měsíc dokonale vyčerpán na těle i na duchu.

1. července 2011
*Postřehli jste, že na Zastupitelstvu města Plzně se dostali do rozsáhlého sporu v podstatné věci náměstci primátora z ODS a ČSSD? A na centrálním obvodu města Plzně si v konkrétní ne nepodstatné organizační záležitosti nerozumí zase starosta se svým místostarostou. Opět jsou každý z jiné koaliční strany. Že by pravicový a levicový postoj byl opravdu neslučitelný už na samotné komunální úrovni?

15. června 2011
*Způsob předání předběžného opatření odborům ve věci připravované stávky byl povedeným důkazem, že leccos jde, když se chce, ergo: jsou-li nedoručitelná soudní rozhodnutí v závažných podnikatelských kauzách, pak to asi bude projevem toho, že to vláda ani nechce. Nasnadě je totiž stejná finta, kdy si vláda pozve provinilého podnikatele k domluvení nabídky dalšího džobu, a místo toho mu kompetentní úředník předá obvinění, jehož doručení se onen podnikatel úspěšně vyhýbal.

1. června 2011
*Osobní aktualitou byla tradiční sešlost naší třídy z poštorenské měšťanky. Ještě jsme a ještě máme radost ze života a stále nás cosi k sobě váže. viz Rajče: ctiweb.rajce.net

1. května 2011
*„Zvítězili jsme, tak rozhodujeme“ (ve svůj prospěch) prohlásil mladý politik při schvalování dotací na zasedání ZMO3. Ten zkušenější politik by řekl: „Zvítězili jsme, tak máme vůdčí roli v jednání s ostatními, taky zvolenými, abychom spravedlivě rozhodli ve prospěch města, kde ani menšina nemůže být opomíjena či dokonce ignorována.“

1. května 2011
*„Výběr“ nového ředitele DJKT v Plzni redukovaný na pouhé prodloužení mandátu stávajícímu řediteli na 2 roky, překvapil asi jak příznivce stávajícího ředitele Buriana, tak i jeho odpůrce. Jestli takové rozhodnutí komise schválí i Rada města Plzně, tak to někteří budeme chápat jako další její vychytralost směřující k tomu, aby i ředitel s podstatným podílem na vzniku nového divadla v Plzni byl radou dobře manipulovatelný, bude-li se chtít ve své funkci dožít novou volbou otevření onoho divadla někdy v roce 2015.

15. duben 2011
*Výstavka kreseb na arabské motivy převážně do pohádkových dětských knih v ZČM je nepochybně kulturním přínosem občanům Plzně. Je doplněna i dalšími informacemi a atributy arabské kultury – např. figurínami muslimských žen, vodní dýmkou atp. Při zahájení výstavy zazněla i arabská hudba a slova vydavatele, nepochybně rovněž arabského původu. Chyběla mně jen zmínka o odpovídající presentaci evropské křesťanské kultury v arabských městech.

1. duben 2011
*Konečně se v mediích našel jeden odvážný „kulturní barbar“ a veřejně se zeptal, o jakých knihách se to vede řeč v souvislosti se zvýšenou daní i na knihy. Snad i o těch vydávaných nejrůznějších kuchařkách „celebrit“ či o vzpomínkových knihách podobných roztodivných pamětníků? A mohl vzpomenout ještě mnoho jiného škváru za výlohami knihkupců. Nevadí nám, že knížka kdysi za 50 Kč dnes stojí 300 Kč, ale vadí nám, že tatáž knížka bude zítra za 320 Kč. To jsme se z knih moc nevzdělali.

10. březen 2011
*První březnovou neděli jsem měl narozeniny. Doufám, že ještě ne poslední, a přesto po internetové síti, především na Facebooku, jsem se dočkal tolika přání, že už neprohlašuji, že to médium je jen žrout času, ale uznávám, že způsobuje i mírné potěšení.

1. březen 2011
*Aktuální připomínku stých narozenin režizéra Vávry je možné využít nejen k oslavě jeho tvůrčí dlouhověkosti, ale i k zamyšlení se nad posuzováním dobra a zla. Myslím si, že ten, kdo zajistí dobro pro dav za cenu své kolaborace se zlem, by měl počítat se svojí obětí za tuto službu společnosti. Jen tak bude jeho konání vnímáno pozitivně jako např. u Háchy, a ne jako sobecká vychytralost.

1. březen 2011
*Společenský pohyb v severní Africe byl aktuální už dávno. Opět aktuální bude teprve tím „co bude dál“, až pomine onen současný chaotický boj „proti“.

10. únor 2011
*Poslanci si odhlasovali snížení své mzdy, resp. svých požitků a diví se, že dostali menší „výplatu“. Neví, co činí. Proč se pak divit tomu, že 200 poslanců schválí cokoliv, co jim podstrčí několik šikovných lobbistů.

10. únor 2011
*"Neurážejte nás, nikdy nevíte, kdy nás budete potřebovat" pravil kterýsi představitel lékařů, kteří s poděkováním odcházejí. Kdo jsou tito lékaři, kteří nejen pacienty opouštějí, ale ještě jim i vyhrožují? Takto se elita národa neprojevuje. A mlčí-li lékaři k vyjádření svého představitele, pak i oni jsou hodni opovržení.

1. únor 2011
*Aktivita nespokojených lékařů pod heslem „Děkujeme, odcházíme!“ byla připravena profesionály a její účinný dopad tomu odpovídá. Najatá agentura PR může být se svým dílem spokojená, ale vděk vzdejme i lékařům, kteří se propůjčili k podnícení potřebné aktivity vlády. Někteří lékaři možná utrpí ztrátu; ani nevycestují za lepším, ani jim nezruší výpověď. S tím ovšem musejí bojovníci počítat, že v boji za prospěch větší společnosti může jedinec i padnout. Chceme-li skutečně dosáhnout podstatný efekt, není možné svoji roli jen simulovat, resp. jen chytračit a hrát divadlo v najaté režii, která sleduje i své vlastní zájmy.
Kauza má však ještě mnohem obecnější efekt. Každý demokrat, pokládající hlas lidu za hlas Boží, by se právem měl hrozit nabytého poznání, co odborně vedená manipulace dokáže udělat i s inteligentními lidmi. V této kauze lze posuzovat aspekt politický, mravní, atp., ale ta malá odolnost právě intelektuálů k účelové manipulaci, ta mne překvapila nejvíce.
Přejme lékařům úspěch. Zaslouží si řádný plat; ale nejen oni, ale stejně tak i mnozí další. A jestli to lékařům tolerujeme a nedivíme se, proč se stejně nechovají i učitelé, pak je to asi tím, že většina z nás chce být raději zdravým blbcem, než nemocným vzdělancem.

15. leden 2011
*Dioxiny nás postrašily, i když aféra vypukla v sousední zemi. Ty Němce máme již za vžitou demokracii, tedy za společenský systém, který dnes pokládáme za jeho vrcholnou formu hodnou šíření po celé planetě. A přece neviditelná ruka trhu si vyvádí po svém. Hrabe zisk jen do něčích kapes, aniž by dbala ohledů na ty zbylé členy společnosti. Zisk za každou cenu je leitmotiv současnosti. Ne demokracie, ale absence morálky je typickým dnešním projevem společnosti našeho typu.

1. leden 2011
*Do nadcházejícího roku bychom si měli zapamatovat drzost ministra Drobila. K aféře na Státním fondu životního prostředí prohlásil, že pochybil pouze výběrem svých spolupracovníků. To laik může vnímat tak, že kdyby si místo poctivého Michálka vybral člověka kryjícího podvody, tak k jejichž odhalení by nedošlo a na jeho ministerstvu by vše běželo dál v zaběhlé praxi. Nevím, jak vnímal Drobilovo prohlášení kvalifikovaný premiér (a nejen on), když svému ministrovi i po tom veřejně vyjádřil svoji důvěru.

28. prosinec 2010
*V Plzeňském deníku skončil o vánocích seriál 65-ti článků připomínajících postupně události každého roku po osvobození, jak byl presentován na vlnách „Rádia Plzeň“. Bylo dobré si v rychlém sledu připomenout události, které spolu v blízkém čase souvisely. „Nic není staršího než včerejší noviny“ je jen novinářská finta na čtenáře, aby zapomněli minulá stanoviska novinářů, a opět hltali nabízené novoty. „Nic není zajímavějšího pro postoj k dnešku, než nahlédnout do starých novin“, myslím si já.

22. prosinec 2010
*Aféra na MŽP je nepřehlédnutelná. Kdo ještě ani dnes nevidí arogantní zbožštění našich politiků a jejich bezprostředních sluhů, kteří nám společně čurají na nohy, ten snad ani nevnímá, že žije ve společnosti sdružené ve státní (ne stádní) organizaci. Komunisty, které jsme měli za zlé, jsme zbavili moci zvoněním klíčů, na současné vládce, které jsme volbou prohlásili za dobré, snad už bude třeba vzít do ruky hůl, aby se nám přestali vysmívat do tváře.

1. prosinec 2010
*O první adventní neděli se již tradičně sešla první Rada města Plzně, zvolená po roce 1989. V jejím čele byl tehdy primátor Zdeněk Mraček, který i dnes sešlosti předsedal. Taky starostové obvodů byli s námi dnes, stejně tak, jak se i oni kdysi jednání Rady zúčastňovali. Letos to bylo již dvacáté výročí od zvolení. Pozvali jsme tentokrát i tehdy významné úředníky magistrátu, a každý měl co připomenout ke vzpomínkám na dobu, kdy jsme byli všichni sice ne dost připraveni na novou situaci, ale kdy jsme svoji službu věnovali opravdu především městu.

25.listopad 2010
*Tak už i v Plzni jsme se dohodli, kdo bude řídit chod města. Vlastně ne, opět je rozdíl mezi tím „my“ a „oni“ Ne my, ale oni se dohodli. My jsme jen volili. Neházeli jsme si kostkou, koho budeme volit, ale rozhodovali jsme se dle toho, co nám strany nabízely svými předvolebními sliby. Podvedený se nyní cítím, že ke spolupráci dochází mezi stranami, které voličům slibovaly povolební maření neřestí protivné strany. Nově zvolení politici nám opět čurají na nohy. Jsou silní, nemůžeme jim to odplatit, ale přehlédnout bychom to neměli.

13.listopad 2010
*Především těm, jejichž strany se nedostaly do zastupitelstev v Plzni, se mohlo zdát, že komunální volby byly aktualitou neopomenutelnou. Budiž. Spíše si ale myslím, že význam voleb zastínilo dohadování stran, na předvolebních slibech zcela nezávislé. Výsledek toho dohadování je teprve tou pravou aktualitou. A že opět zcela ignoruje předvolební rétoriku, už ani není nic divného. Pragmatismus vládnutí je upřednostněn před deklarovanými zásadami, což nevrhá dobré světlo ani na jednu z těch dvou předpokládaných koaličních stran v Plzni.

1.listopad 2010
*Aktualitu mám spíše osobní. V posledním říjnovém týdnu – včetně obou nedělí - jsem ve zdraví a v pohodě zvládl přesun z Plzně do Plzně převážně vlakem před Graz, Maribor, Rogatec, Záhřeb, Bělehrad, Ostřihom, Štúrovo, Bratislavu, rodnou Poštornu, Mikulčice a Veselí n/Mor. Smysl cesty byl prostý. Na některých z těch míst pobýval ještě za války můj táta, a v Grazu jsme se ještě naposled viděli; a ta moravská neopomenutelná místa mají důvod k návštěvě nejen hrobů, ale i rodiny žijící. Na Rajčeti postupně tu cestu doložím.
Jen zdánlivou aktualitou byly komunální volby. Nejde totiž o volby, ale spíše o dohody, zcela mimo vliv voličů.

10. říjen 2010
*Mnozí nedávno postřehli, že jsem se stal na 5 vteřin TV-hvězdou v pořadu Nikdo není dokonalý. Asi z deseti mých odpovědí byla vybrána jediná a jistě to bylo podobné i u těch dalších aktérů. „Soutěž“ měst v tom pořadu není obrazem míry znalostí občanů jednoho či druhého města, ale je jen zcela fiktivní kulisou, neboť vítěz je dán výběrem scénáristy, které správné či nesprávné odpovědi si zvolí, k zaujetí diváků TV. To nevadí, že jsme podváděni, hlavně že se bavíme. To je smutná aktualita.

1.říjen 2010
*Nějak jsem ty zářijové aktuality opomněl. A bylo co vzpomenout. Salesiáni oslavili 20 let svého působení v Plzni, tradičně se sešla příjemná společnost na Hruškově zahradě, začal školní rok, a to i pro Universitu třetího věku, kde má tentokrát své přednášky i kněz Mons. Dr. Falkenauer. Taky bylo poslední jednání stávajícího Zastupitelstva města Plzně. To vše by stálo za obšírnější zmínku, kdybych nebyl v jakési chmurné „podzimní kondici“. A dnešní aktualita je ta, že ta chmura již pominula.

9.září 2010
*V soutěži o Evropské hlavní město kultury 2015 zvítězila Plzeň - a v mých očích hned dvakrát. Především tak právem rozhodla kvalifikovaná porota. Pro mne navíc však byla vítězstvím i skutečnost, že toho úspěchu dosáhla Plzeň s podstatně menším množstvím vynaložených finančních prostředků, než tomu bylo v Ostravě, a tak jen potvrdila, že peníze nejsou až na prvním místě. Mohl by to být dobrý vklad pro brzy již nastupující nová zastupitelstva v Plzni.

1.září 2010
*Komunální volby jsou za dveřmi a kandidující strany již vystrkují růžky, resp. své billboardy. Pravá volba pro Plzeň ještě váhá, ale na zdi mého Facebooku je již námět jednoho odhalen. Stačí poklepat na „facebook“ na první stránce tohoto webu.

15.srpen 2010
*Sobotní pouť při svátku Maxmiliána Kolbeho do kaple Meditační zahrady na mši sv. byla již tradičně znamenitá. Biskupovi Františkovi koncelebroval Lubošův syn Petr. Zajímavý byl i další program – Jan Kryl i středověké melodie. Odkaz Luboše Hrušky nadále žije v povědomí široké veřejnosti.
Nedělní pouť ke kostelu Pany Marie na nebe vzaté v Bukovci byla rovněž s pontifikální mší a navíc s hojnými poutníky z Německa, neboť to byla první akce v kostele po jeho opravě. Pro nás z o.s. Náruč to byla velká událost, neboť jsme před mnoha lety zprostředkovali převod kostela z církve na obec, a tak začala jeho oprava až do dnešního stavu. Kostel by nyní mohl být místem i zcela občanského setkávání, třeba při kulturních akcích.

1.srpen 2010
*Již od května (k mému červencovému překvapení) je každou první středu v měsíci veřejnosti přístupná Luftova zahrada. Za Tyršovým mostem je to již druhá krásná zahrada, kterou si mohou občané prohlédnout. Je pojata jinak než ta Hruškova Meditační zahrada, a je taky starší, což je především na vzrostlých stromech dobře patrné. Měli jsme štěstí, že několik rozumných radních zabránilo její směně za zcela bezcenný pozemek u papírny.

18.červenec 2010
*Jmenování vlády v den označený zrovna „13“ ji snad nevěští nic zlého navíc. I tak to nebude mít lehké nejen množstvím práce, kterou hodlá vykonat, ale i divně pomíchanými ministry. Ne všichni mají vztah k profesi, kam byli nastrčeni. A co teprve faktor nového koštěte, které chce být aktivní za každou cenu. Škoda, že čest a morálnost je připisována zatím jen premiérovi.

11.červenec 2010
*Co se nepodařilo před léty, je alespoň v modelu 1:3 vystaveno v 2. patře radnice, než bude nalezeno lepší místo k trvalému umístění. Pohled na model jen vyvolává lítost nad tím, že nás tehdy bylo tak málo pro realizaci tohoto díla. Zvítězila jen obecná symbolika, navíc ještě se zmrvenými nápisy, bez autora, ale zato se jménem dodavatele. Už tehdy byl trh před vším, natož před uměním či rozumnou myšlenkou.

1.červenec 2010
*Tvořící se vláda neudržela na uzdě svůj záměr projednat nejdříve program koalice a teprve pak hledat odpovídající ministry. Sotva měli polovinu programu projednánu, už se hrnuli do rozdělování zajištěných postů. Budou-li se i nadále záměry či předsevzetí od reality lišit stejným způsobem, nečeká nás nic nového. Představy nováčků ale už tak naivní bývají. Třeba se z toho poučíme alespoň při komunálních volbách.

1.červenec 2010
*Taky v Plzni došlo v ODS ke změnám. Některé nové tváře na kandidátce do komunálních voleb se dokonce jeví jako důvěryhodné, až se tomu ani věřit nechce. Jiné jsou zatím natolik nové, že ještě ani nepoznáme, kam vedou od nich ty nitky. Na proniknutí do nových vazeb a mechanizmů hlasování v zastupitelstvech si tedy budeme muset ještě počkat. Ostatně, myslím si, že ty nitky se nebudou týkat jen zastupitelů z ODS.

20.červen 2010
*ODS si zvolila zcela nové vedení. Pragmatici ustoupili idealistům. Od doby, co peníze jsou až na prvním místě, dostávají ale ideály na frak. Je tedy na místě obava, aby nové idealisty následně neopustily i podnikatelské klany, a úbytek voličů ODS aby se tak ještě neprohloubil.

20.červen 2010
*Volby do PSP se lišily od mnohých předchozích v tom, že preference vyjádřené kroužkováním poněkud zamíchaly představami sekretariátů stran. Pozitivní je nejen pokles mandátů dvou největších stran, ale taky odsunutí KSČM na 4. místo v pořadí. O vládu se pokusí koalice tří stran. Každá z nich bude muset slevit ze svých představ, má-li se naplnit proklamovaná jednota a nová kultura politické praxe. Má-li ale skutečně koaliční dohoda dnes již 3x více stránek než měly ty minulé, pak to nesvědčí o velké důvěře v mezi koaličními stranami. Spíše to svědčí o nedostatku velkorysosti a o zálibě nimrání se v detailu, což o přílišné politické moudrosti a prozíravosti nesvědčí.

6.červen 2010
*Lodi do Izraele, snažící se prolomit blokádu Gazy, byly provokující aktivitou oficiálních nepřátel nejen Izraele, ale i další civilizované společnosti. Řeči a činy provokatérů nebývají ve shodě a ani tentokrát nebyly. Novináři v touze po senzaci, jíž krmí lačné davy, podpořili provokatéry svojí přítomností na lodích. Jeli jako „nestranný“ lidský štít provokovat. S uspořádáním hodnot dnešní společnosti bude asi opravdu hodně práce. Co nás konečně přivede k zamyšlení se nad tím, to opravdu nevím.

29.květen 2010
*Jáchymovské peklo – přátelé mne tam pozvali. Událost ale ke škodě asi mediálně zanikne v aktuálním volebním ruchu. Já nemohu opomenout, že v Jáchymově se tradičně – již snad po jedenadvacáté - sešli MUKL-ové, kteří se dožili dnešních dnů, aby si připomněli komunistické násilí, a taky těch spoluvězňů, kteří se dneška nedožili. Více než okázalé kladení věnců mne ale upoutaly moudré a upřímné projevy jak pamětníků, tak i současných představitelů politického života. Kéž by se právě jim podařila ta slova proměnit v činy. Paměť národa musí být oživována, má-li na ní národ stavět svoji budoucnost větší měrou, než na pošetilých vizích teoretických prognostiků.

9.květen 2010
*Okázalé oslavy osvobození začaly v Plzni již 1. května. A bylo na co koukat. Armáda rozhodně svoji současnou techniku před lidem netajila a vojenské kluby se presentovaly okázale. Média chvályhodně připomínala, že válka neměla jen své padlé, ale měla i vojáky schopné dobrovolně bojovat za svobodu své vlasti. To se, ke škodě řazení dnešních hodnot v životě jedinců, jeví už spíše jako pošetilost.

25.duben 2010
*Zcela osobní aktualitou byla moje krátká návštěva Grazu. Po cca 67 letech jsem navštívil místa zcela blízká tomu lágru, kde jsem se tehdy, snad pětiletý, naposled setkal s vlastním otcem.

duben 2010
*Dým nad Islandem a popílek rozšiřující se ze sopky až nad kontinentální Evropu nebylo možné přehlédnout. Mnozí byli nešťastní, že ani nejmodernější technikou nemohli překonat tento přírodní jev a naplnit si své plánované cesty. Naše vize o dominantním postavení člověka, byla i touto událostí zřetelně zpochybněna. Více pokory a méně iluzí a zbytečných požitků, to je cesta, která vede společnost k rozumnějšímu cíli.

11. duben 2010
*Odešel významný polský konzervativní politik a státník. Právem glorifikují mnozí politici osobnost presidenta Lecha Kaczyńského. Kéž by jim ale setrval stejný postoj ke křesťansky pojatému konzervatismu i při jejich všeobecném působení ve stávající, až nadmíru liberalizující se společnosti.

11. duben 2010
*Arcibiskup Duka nastoupil svůj úřad s náležitou okázalostí. Svými bezprostředními projevy v tu sobotu předčil komentátory. Přes veškeré své diplomatické (státnické) kvality je ale spíše prostoupen duchem svatého Vojtěcha, jehož rod Slavníkovců Přemyslovci na Libici dokonale vyvraždili. Svatý Václav – kníže náš, už u toho naštěstí nebyl. Kéž přinese současný Slavníkovec více ducha a mravů mezi ty naše současné vládychtivé Přemyslovce.

10. duben 2010
*Obama a Medveděv v Praze podepsali dohodu. Byla to událost nebo mnoho povyku pro nic? Tato otázka je předmětem četných komentářů. Je to prostý fakt a postoj k tomu je věcí každého z nás. Dramatizace banalit byla v mediích hojnější než analýza důsledků vlastní dohody.

25. březen 2010
*Duškova trapnost ve vyjádření o homosexuálech ve vedení Českých drah a v příslušném ministerstvu nějak rychle vyšuměla. Abychom neztratili jistotu, v jaké společnosti žijeme, resp. jací jsou představitelé naší společnosti, přihodil na stejnou hromadu svůj díl i Mirek Topolánek. Duška překonal, ale v očích nejbližší své party to ještě nepřekročilo mez, která by ho diskvalifikovala v jeho postavení. Topolánkovy třeba i „vytržené“ výroky jsou signifikantní pro osobnost, stejně jako ta známá Freudovská uřeknutí. Teprve lidu bližší Výkonná rada vykonala přiměřený tlak, jemuž se ten nezdvořák podřídil a rezignoval alespoň z poloviny.

11. březen 2010
*Říká se, že špatní generálové připravují své armády na minulou válku. Svým postojem k zahraničním misím se k nim připojil i náš pan prezident. Prognostik mohl zkušenost mít. Vždyť kolik našich hraničních opevnění pro očekávanou válku, možná účinných ve válce armád s jen primitivním letectvem, jsme si mohli ušetřit, kdyby byl v samém zárodku zlikvidován Hitler a jeho kumpáni v jejich doupěti.

1. březen 2010
*V únoru bylo zvykem neziskovek, že na sebe upozorňovaly více, než během zbytku roku. Nějak ta osvěta upadá. Ale asi právem. Nevládní neziskové organizace se již staly zaběhlým prvkem služeb společnosti. Jsou už suverénní a v povědomí občanů již zavedené. Někdejší plzeňský Janek, Aleš, Jirka atp. jsou již ve významných funkcích až nadnárodní úrovně. Jen pamětníci si vzpomenou na dávnou pomoc amerických organizací např. Národního demokratického institutu pro mezinárodní záležitosti Washington, D.C., který v Plzni asistoval od r. 1993 při vzniku Centra pro komunitní práci - CpKP.

20. únor 2010
*Rozloučili jsme se s Toníčkem – P. Antonínem Hýžou. Mezi křesťany to byl nepochybně Spiritus maximus města Plzně. Světlo věčné ať mu svítí.

17. únor 2010
*Zbytečné bylo v této době hledání hrobu Anežky České, k němuž se váže legenda o tom, že po jeho nalezení už bude v Čechách lépe. Kdyby byl totiž hrob brzo nalezen, legenda by utrpěla – nenaplnila by se. Co náš současný pyšný politik zmrvil, to totiž rychle nemohou nenapravit ani všichni svatí.

31. leden 2010
*Zatímco se politické strany svými aktivitami (pomlouváním protivníků) připravují především na volby, tak hospodářské struktury (např. Okresní HK Plzeňska) začaly letošní rok s aktivitami rozumnějšími. Obšírný článek v 1. letošním čísle periodika „Plzeň ňák“ byl bez stranického zaujetí, ale tím více o zásadních skutečnostech krizových dopadů v nadcházejícím roce. Nejen však rozumná publicistika ve zdarma šířeném mediu, ale i připravované organizované sešlosti s významnými celebritami našeho hospodářství (HK již realizován Singer – ČNB), jsou nepochybně nestranickým přínosem k formování postojů k probíhající krizi, která nás v roce 2010 spíše ještě více přinutí utáhnout si opasky, než by nás nechala vydechnout nad vidinou svého konce.

6. leden 2010
*Postřeh by mohli mít čtenáři mých webových stránek, kteří si všimli novoty, na kterou upozorňuje změna patrná na úvodní stránce webu. Je v černé barvě, ale snad nebude smutná.

6. leden 2010
*V úvodu roku jsme viděli v TV moderátory řízené vystoupení lídrů dvou velkých politických stran i vystoupení jmenovaného předsedy vlády. Zřetelně vyniklo, že volba davem je proti jmenování ad hoc velmi nešťastná, a možná to bylo obrazem i toho, že nešťastné je přímo dnešní stranicky interpretované pojetí demokracie. Každý z těch lídrů viděl jen tu svoji představu za správnou, stejně jako kdysi komunisté. Těm dvěma nešlo o problémy společnosti, ale jen a jen o „zblbnutí“ davu ve prospěch své strany.
Nedobré světlo ta diskuse vrhla i na předcházející novoroční projev presidenta republiky. Ten totiž požadoval silný parlament, kde by ta síla byla vyjádřena výraznou převahu koaličních hlasů. To by ovšem bylo možné jen koalicí stran právě těch hašteřících se lídrů. Dokud nebude síla parlamentu v jeho moudrosti, resp. v umění dohodnout se, nedočkáme se kultivované demokracie.
Naše cesta k tomuto cíli by snad mohla spočívat v tom, že bychom usilovali o to, aby žádná politická strana v parlamentu nebyla tak velká, aby vytvořila jednoduchou koalici. Více stran v koalici má smysl totiž v tom, že demokracie je tak více diskusí (viz Masaryk), než jen pouhým triviálním sčítáním hlasů k docílení početní převahy.

prosinec 2009
*Nešlo přehlédnout „jednání“ sněmovny při schvalování rozpočtu. Ministr Janota ze sebe nechce již napříště dělat občanům kašpara. Neprávem se cítí zbytečný. Kdyby nic jiného, tak jeho přínosem nepochybně bylo snad už konečně pro celou společnost zřetelné odhalení, jaké kašpary jsme si zvolili do poslanecké sněmovny.
prosinec 2009
*Koncem roku mně nedá, abych nevzpomněl písemnou výzvu jednoho peněžního ústavu, kterou jsem obdržel během roku. Měl jsem si svoji debetní kartu vyměnit za kreditní. Nechci poškodit upřímného člověka za přepážkou, proto ta obecnost a ten časový odstup mého „aktuálního“ postřehu. Nejsem příznivec toho, aby „ONI“ za mne vyřizovali to, s čím jsem nespokojen, a proto jsem si zašel do peněžního ústavu sám. Jednání s kompetentním úředníkem bylo zdlouhavé a vyhýbavé z jeho strany, když jsem se podivoval nad jejich výzvou. Až nakonec z toho upřímného člověka vylezla pravda. Pochopil jsem ji tak, že kreditní karta je více náchylná ke vzniku problémů u uživatele než karta debetní, takže z těch problémů ústav těží více, než z pouhého účtování provedených operací. Proto si stojí o změnu karty. I tak lze pojat současnou službu zákazníkovi podnikatelem ve společnosti, jejímž hlavním kritériem je podnikatelský zisk.

listopad 2009
*Poslední listopadovou neděli se rozsvítil v Plzni vánoční strom. Byla to 1. adventní neděle. Lidí na náměstí bylo v tu chvíli snad více než při událostech před 20-ti lety. Byla to show. Kdo v tom davu věděl, o co v adventu jde, a kdo před dvaceti lety správně odhadl, o co v následujících letech půjde, to je otázka provokující k zamyšlení se především nad tím davem.

listopad 2009
*Postřeh v nadcházející době by měla mít media při sledování, jak se zvýší zájem sudetských Němců o majetek, který si nemohli s sebou vzít při odsunu po skončení II. světové války. Zbývají jim totiž k prosazení nároku jen nějaké dva či tři roky, než začne platit dodatek k Lisabonské smlouvě dramaticky prosazený na poslední chvíli našim presidentem Klausem právě z obav před očekávanými nároky odsunutých Němců. Jestli se presidentova obava nenaplní, tak by výrazně měla se všemi důsledky poklesnout v očích veřejnosti nejen prognostická kvalita našeho presidenta.

říjen 2009
*Na ZMP vystoupil člen zrušené Komise RMP AIS s konstruktivními výhradami, které byly blízké mému postoji. Takto povzbuzen a ujištěn, že mé stanovisko v písemné formě rozdané členům komise na závěrečné schůzi AIS není produktem zhrzení či mé ješitnosti, přikládám ten text mezi "Rozličné texty“ na těchto webových stránkách.

říjen 2009
*V Plzni nebylo možné nepostřehnout aféru na právnické fakultě místní university. Pragmatičnost v přístupu k nabytí dokladu o vzdělání zvítězila u mnohých studentů nad studem z podvodu. Trapnost jejich konání vynikne tím více, že podvodně nabytý doklad je bude opravňovat k posuzování podvodů jiných občanů.

říjen 2009
*Chvályhodné bylo rozhodnutí zastupitelstva usilovat o titul hlavního města evropské kultury pro r. 2015. Méně je již povzbudivé, že ambasadorem odpovídajícího projektu bude Karel Gott, čerstvě zvolený čestným občanem Plzně. Podmínce deklarované statutem města, že čestné občanství se uděluje osobě, „která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města, jeho vzhled, propagaci či pověst“ bylo vyhověno v důvodové zprávě tím, že tento plzeňský rodák patří již více než 40 let mezi nejvýznamnější české zpěváky – je fenomén. Téměř všichni zastupitelé takto podivně akceptovali požadavky základního normativu města.

září 2009
*Poslanec Melčák se postavil sám proti celému zbytku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a byl úspěšný. To je dostatečným důvodem k zamyšlení se nad tím, zda pětiprocentní hranice pro vstup strany do parlamentu není zbytečně tvrdá, když i pouhých 0,5% sněmovny mělo svoji tak podstatnou váhu.

září 2009
*V září nelze opomenout školství. Bývalo především základní cestou k vzdělanosti. Dnes je však i formou podnikání. V naší tržní době máme totiž i školy výrazně sponzorované rodiči. Děti sponzorů procházejí školou často jen s cílem mít doklad o absolvování školy. Není pro ně nijak důležité, zda nabudou nějakého vzdělání. Škola tento stav trpí, protože je na sponzorech závislá. Alternativou téhož jsou i státní dotace vysokým školám. Ty jsou závislé na počtu studentů. Tam zase nezáleží škole, zda student má či nemá ke studiu vlohy, ale záleží jí na tom, aby měla studentů a tím i dotací co nejvíce. Statistikům tak děláme radost s růstem vzdělanosti, ale svědomí při tom čisté nemáme. Programově degenerujeme, a to nejen vzdělanostně, ale i mravně.

srpen 2009
*Po Internetu koluje, a dostal se i ke mně, text Několik vět 2009. Snad je iniciovaný PhDr. Jiřinou Šiklovou. Datovaný je počátkem srpna 2009, takže je zcela aktuální. Nejen však jen tím datováním; je aktuální především obsahem vhodným k zamyšlení se nad společností, ve které žijeme. Co se ještě musí ve společnosti udát, aby konečně i v očích davu byl současný způsob vedení naší společnosti shledán jako zavržení hodný, toho se hrozím.

srpen 2009
*Nedávno zemřela v šumavské vísce 94 - letá stařenka. Nebyla ani herečkou, ani političkou a přesto ji k hrobu doprovodilo snad 400 spoluobčanů jak z té vsi, tak i z blízkého okolí. Neváhali přijet i příbuzní až kdesi od Bodamského jezera. Byl to výrazný projevu úcty k zemřelé. Nebyly u toho TV kamery, byla to tedy úcta upřímná, nikoliv jen demonstrovaná pro osobní efekt. Ta paní totiž žila, stejně tak jako její manžel, příkladným životem. To vadilo v padesátých letech orgánům národní bezpečnosti natolik, že oba manžele postupně odsoudili – na 14 a 8 let. Velký díl z toho si skutečně odseděli. Ti manželé si dovedli zachovat tvář i v těžkých dobách a jejich spoluobčané to dokázali ocenit ještě dnes. Na té Šumavě vane skutečně zdravější vzduch.

červenec 2009
*Všimli jste si, že v červenci najdete mezi travou v sídlišti snad až devatero květů. A není to jen nápadný řebříček, známý jetel, čekanka, štírovník a další, ale na Borech se ujal i hvozdík.

červenec 2009
*Dnešní obecná touha po originalitě zasazuje i divadelní hry do rozličných až nedůstojných prostředí. Příhodná se sice mohla jevit kdysi Aida u Suezského průplavu, ale Revizor propojený dnes s plzeňskou radnicí se už tak příhodný nejeví, ať už chápeme Chlestakova jako hosta našich radních nebo jako revizora, coby symbolu potřebné kontroly mezi těmiž radními.

červen 2009
*Obama zabil mouchu před televizní kamerou. Tato událost obletěla svět. A právě to je bídou tohoto světa.

červen 2009
*Zdálo by se, že pro společnost jsou volby alespoň tak důležitou událostí, jak důležité je každé osobní rozhodnutí v životě jednotlivce. Rozdíl tu ale přece jen je. Důsledky svého rozhodnutí si neseme sami, zatímco výsledek voleb se všemi svými důsledky nemá až tak přímý dopad do našeho života. Čím je vzdálenější instituce a čím rozsáhlejší je teritorium jí svěřené, tím větší je i operační prostor pro konání jednotlivce. Volby ho nemusejí zajímat. Zažili jsme přece již vládu nad velkým územím např. při okupaci německé nebo i komunistické, a i v těchto podmínkách měli jedinci značný manévrovací prostor od kolaborace až k odboji. Svojí volbou do vzdálené instituce sice vytváříme jakýsi rámec i pro své bytí, ale vždy záleží především na každém jedinci, jak zvládneme svůj život v prostředí, které jsme mohli jen nepatrně ovlivnit.

květen 2009
*Turecké hospodářství se z blízka nejeví zdaleka tak opovržení hodné, jak to máme zafixováno v našem povědomí. Výstavba hotelů i bytů má svůj řád, a k jejich provozu je racionálně využívána sluneční energie. Silnice jsou budovány či rozšiřovány na četných místech země. Mnoho křižovatek je mimoúrovňových, jednosměrky ve městech zrychlují provoz. Úklid turisticky exponovaných míst probíhá bez mechanizace, která by obtěžovala hlukem, ale poskytuje tak hojné zaměstnání i těm nejméně kvalifikovaným. Turci jsou vstřícní k turistům, protože ti jsou výrazným zdrojem jejich příjmů. Jsou věrni své tradici, za svoji vlajku se nestydí – je všude vidět, a jsou si vědomi toho, že Evropa je jiná, proto si lid – kromě vlády – o EU až tak moc nestojí.
Na poznávacím zájezdu jsme nestačili všichni být všude. Proto jsem na Rajče (instalace je snadná) vyvěsil několik fotek, které mnohým mohly uniknout. Neilustrují celý průběh zájezdu, ale někteří snad uvítají i nečekaný doklad o své přítomnosti na zajímavých místech Turecka. K fotkám se dostanete na Internetu při vyvolání http://ctiweb.rajce.net .

duben 2009
*Neuniklo mně kratičké vystoupení presidenta Klause v TV, kde po návštěvě presidenta USA naznačil, že president Obama byl ve věci ekologie upřímný jen k němu při osobním setkání, zatímco ostatnímu světu se ve svém veřejném vystoupení rafinovaně přetvařoval. Doložil to prý i pomrkáváním na presidenta Klause v pasáži, kdy mluvil o ekonomii - šibal jeden americký. Jako by k obrazu naší politické úrovně nestačilo, že už jeden vysoký představitel státu krátce předtím poslal Ameriku do pekel. Klausovo vyzrazení pravé tváře hostujícího presidenta, resp. upozornění na jeho pokrytectví bylo chybou, přestože se tento druh upřímnosti v politice může někomu jevit pozitivně. Ti druzí ale mají zkušenost, že může jít i o mylný postřeh žalovníčka nebo dokonce o nějaký účel, který svým sdělením na úkor Obamy sledoval.

březen 2009
*V TV březnové Partii se výrazně projevil další kousek jakoby z příručky „Jak se za týden stanu z kovboje redaktorem“. Již sice v podobných pořadech pominulo domáhání se zcela nereálné stoprocentní jistoty ve výroku zkoušeného politika, ale stále trvá snaha redaktorů udělat z politika méně schopného profesionála, než je onen tázající se redaktor. Opakování otázky ve snaze unavit tázaného nebo ho nějak zaskočit bylo aplikováno tentokrát až ad absurdum. Nebyl tím urážen jen politik, který měl dobrý důvod na otázku artikulovaně neodpovědět, ale i diváci TV, kterým byla odpověď ministra jasná i bez exaktního vyjádření se hned po prvním dotazu. Důvod k nevyslovení odpovědi byl jasný i posluchačům bez právního vzdělání. Na pamětníka jiných mravů nedělá takové forma investigace dobrý dojem. Takový postup je možná účelný, ale je jen tak účelný, jak bývalo účelné vstupovat do KSČ. Nikdo nemusel - jen se to vyplatilo k růstu kariery. Tradiční vkus tehdy chyběl těm tehdejším komunistům a dnes chybí těmto dnešním redaktorům.

březen 2009
*Výstava v mázhausu radnice upoutala hned ve své úvodní části, kde byly vedle sebe dva nápadně různé panely. Na jednom byly dosud známé osobnosti oceněné při příležitosti 70. narozenin presidenta Háchy a hned vedle byl panel prakticky zcela neznámých bojovníků od Tobruku. I když se celý zbytek panelů snažil dostat do povědomí občanů ty, kteří si to zasloužili svým hrdinstvím, přece jen nejvíce k zamyšlení inspirovalo to přiřazení panelu s osobnostmi kolem Háchy. Má to totiž obdobu i v současnější historii, když vážíme, zda proti zlu máme spíše bojovat nebo zda stejně záslužné je obecné zpříjemňování zla, jemuž je společnost vystavena. Ta otázka není jednoduchá. Stačí si jen připomenout, že umělci dělali snesitelnější nejen náš komunistický režim, ale i pobyt vězňů v německých koncentrácích.

březen 2009
*Vzpomínka narozenin TGM nebyla občany Plzně příliš manifestována a výhrady lze mít i k dalším okolnostem se vzpomínkou spojeným. S tím jsme se již smířili. Novou skutečností je, že jeden z věnců obřadně kladených při oslavě TGM k pomníku Osvobození se časem ocitnul a několik dní setrval na krku sochy dělníka toho sousoší. To je nejen hrůzným projevem degenerace mravů současné společnosti, ale i slepoty či otupělosti orgánů, které tomuto druhu vandalství nejen nezabránily, ale nechávají ho dlouhý čas občanům na odiv své neschopnosti. Stejná příhoda se opakovala po několika dnech, takže věnce u pomníku byly raději odstraněny. Na výchovu rezignujeme, nepřístojnost u kamerami hlídaného objektu policie přehlédne, takže při očekávaném narůstání této tendence snad příště už nebudeme raději věnce k pomníku ani klást.

únor 2009
*Osobní aktualitou byl odchod našeho milého učitele Pavla Čecha. Setkávali jsme se s ním v poštorenské měšťance, kde nás učil lásce k českému jazyku, k rodnému kraji i k sobě navzájem. Na společných výletech dohlížel na naši bezpečnost i na to, abychom nepřehnali svoji svobodu v oblasti, na jejíž konec jsme ještě zřetelně nedohlédli. Již tehdy nám chutnávalo jeho víno nabídnuté při vánoční koledě nebo o velikonocích. Nasávali jsme v něm pravdu, upřímnost a bezprostřednost, které dohromady byly základem našeho dosud trvajícího přátelství nejen mezi spolužáky, ale právě i s tímto učitelem. Byli jsme mu vděčni, když nás pozval do svého sképku v Nechorech nebo když ještě v pozdním věku se zúčastňoval setkání naší třídy.
Poslední pohárek vína jsme s ním vypili ještě koncem října 2008. Setkání 25. února 2009 bylo již jiné. Tělo se vracelo zemi, duše odešla do kantorského nebe a my si už můžeme jen parafrázovat text ze známé knížky: „Není více dobrého stařečka! … Nám ale neumřel! …. Obraz jeho otištěn v duši naší zůstane s veškerou jeho barvitostí, a dokud zdráva zůstane, dotud bude žít v ní!“
PS: Adresa k fotoreportáži: ctiweb.rajce.idnes.cz

únor 2009
*Mají společností manipulovat jen zvolení politici nebo i vlivná media? Dělají to obojí. Aktuálně jsme si to připomněli v souvislosti s nedávno projednávaným zákonem trestajícím zveřejnění uniklých policejních odposlechů. Problém by nevznikl, kdyby společnost vedli jen schopní a mravní politici, což evidentně ale není obvyklé. K nápravě chtějí přispět média tím, že budou i nadále zveřejňovat policejní telefonické odposlechy, které získávají nelegálně. Není podstatné, na kterém místě únikové cesty ke zpronevěře dochází. Tyto informace jsou často účelově zaměřené a záměrně neúplné, takže spíše vzbuzují podezření, že smyslem zveřejnění informace není ani tak snaha o nápravu politiků, jako především prostá komerční snaha o zaujetí čtenáře. Budeme-li akceptovat moudro Indů, že špatná cesta nevede k dobrému cíli, tak nakonec nám nezbude, než abychom především my občané, a ne média, věnovali více pozornosti tomu, koho si k vedení společnosti zvolíme.

únor 2009
*Na projevy našeho presidenta je řada občanů citlivá. Přisuzuji to spíše formě, resp. řazení myšlenek do hrotících souvislostí v jeho projevu, než jednotlivým myšlenkám, z nichž většinu v diskusi netřeba zatracovat. Názory můžeme mít různé, je však otázkou vkusu, kdy, kde a jak je presentujeme. Není divné, že jedinci odchovaní komunismem mají stále ještě zato, že politika je především uměním prosadit ten jediný názoru do co nejširší společnosti. Po druhé světové válce se naštěstí ti moudřejší domnívali, že politika by měla spočívat spíše v umění dohodnout se. Jednotlivé kroky spějící až k dnešnímu stavu EU není třeba popisovat. Bylo by ale návratem před Schumanovu Montánní unii, kdyby se někteří snažili napodobovat Hitlera, a pokládali jako on, právě jen ten svůj názor za jediný možný.

leden 2009
*Jednání s významnými činiteli nadnárodní politiky v samotném úvodu našeho předsednictví Rady EU očividně uspokojovalo našeho premiéra. Při řešení evropské plynařské krize neváhal ani výrazně upozadit starosti o samotnou vládu vlastní země. Bez ohledu na výsledek jim vedené mise nepochybně dosáhl osobního uspokojení již tím, jaké celebrity mu v tu chvíli věnovaly svůj čas. Navíc, přátelsky poplácal ramena samotného Vladimíra Vladimíroviče a k tělu Julije Timošenkové se dostal ještě blíže. Zda to byl projev živelnosti „chlapa s gulama“ nebo zda to byla snaha o návrat k brežněvovkým reliktům, lze jen těžko odhadnout. Zřetelně mu ale v těchto situacích scházelo alespoň symbolické odění do fraku, což mohlo odpoutat pozornost od bot, z nichž mu cosi trčelo.

leden 2009
*Zřetelná připomínka 40. výročí Palachova činu v mediích upozornila, že našimi významnými roky nejsou jen ty, které končí osmičkou. Připomněli jsme si především, že osobní angažovanost ve věci, kterou jsme si v hodnotách postavili na nejvyšší místo, má smysl, i když její efekt není okamžitý. Vždyť ani naši vojáci padlí ve válce se nedočkali toho, za co bojovali a mnozí přeživší byli značně zklamáni tím, jak nakonec dopadlo jejich vítězství. A přesto i jejich tehdejší oběť formuje naši současnou mysl.

leden 2009
*První měsíc našeho předsednictví Rady EU byl rušný, ale obstáli jsme. Ba i naši politici už povyrostli v očích veřejnosti. Černého Entropou jsme volně navázali na slogan „Evropě to osladíme“, ale takoví už asi jsme. Prostého občana snad může jen zneklidnit otázka, proč pro samé starosti o bulharský záchod nedošla v mediích řeč i na ohlasy k presentaci české republiky, tak malounko vzdálené od těch záchodů.

prosinec 2008
*Zabíjení prasat je obvyklá vesnická náležitost končícího roku. Kdo u toho někdy byl tak ví, že častý problém je v tom, jak ve chlévě uvázat prase za zadní nohu a takto zajištěné ho dostrkat na místo, kde bude za hlasitého prasečího kvílení píchnuto a vykrveno. K nečekané situaci došlo při zabíjení dvou prasat v jednom dni. Druhé prase jako by znalo svůj osud začínající uvázáním nohy. Neuhýbalo po chlévě jako to první, ale sedlo si na zadní nohy s svojí vahou zabránilo navlečení smyčky provazu na svoji nohu. Bylo poraženo v sedě. Náhoda nebo inteligence?

prosinec 2008
*Delegáti sjezdu ODS často volali po tom, aby politici více vnímali zájmy občanů a tomu aby přizpůsobili svůj stranický program, chtějí-li vítězit. To lze vnímat i tak, že příště bude ODS populisticky balamutit občany a taky jim jen slibovat např. to, že zajistí snížení ceny piva nebo zruší pokuty řidičům, či cokoliv jiného stejně nereálného. To není dobrá perspektiva. Politici by měli z pozice volbou vybraných, a tedy moudřejších než je ostatní lid, naplňovat svoji vizi, a nebýt pouze vykonavatelem momentálních tužeb chleba a her lačného davu.

listopad 2008
*Za osobní aktualitu pokládám propagaci svého webu inzerátem na stránce „ČTENÁŘ-REPORTÉR“ v Plzeňském deníku. Neunesl jsem redakční zkrácení dodaného textu článku v jediné větě. Domnívám se, že text vydaný do několika hodin po odeslání mého e-mailu byl zařazen do místa, kam se nevešel celý. Potřebné provedené krácení by mně nevadilo, kdyby z věty o řízení systémů budovaných techniky nevypadla zmínka o zpětné vazbě. Zůstala v ní jen snad 10x méně významná redundance. Kdyby článek četl některý z mých přátel, jistě by si pomyslel jak hluboko jsem klesnul pouhých deset let po odchodu do důchodu. Jen to jsem chtěl napravit inzerovaným odkazem na úplné znění mých článků na webu.

listopad 2008
*Neměl by být v americké společnosti přehlédnut pokrok bílé většiny, která se během jediné generace dokázala přerodit z letory segregující černochy ve školách i dalších společenských institucích včetně městské dopravy, do letory akceptující vzdělaného a kultivovaného afroameričana i na postu presidenta své země. Otázkou zůstává, jak hodnotit většinu afroameričanů, kteří volili výhradně (95%) tak, jako by jim šlo u presidenta spíše o barvu jeho kůže, než o jeho politický postoj.

listopad 2008
*Poslední den v letošním listopadu, stejně jako každý druhý rok o 1. adventní neděli, se tradičně sešli radní a starostové městských obvodů se svým primátorem. Nebyli to však ti dnešní zastupitelé, ale ti, kteří vstupovali do komunální politiky brzy po té společenské změně, která vyvolávala radost z pádu diktatury i radost z naděje, že lidem volení zastupitelé budou vládnout především pro blaho všeho lidu. Dnes se snad všem z nás zdálo, že se nejspíš město ani neřídí z radnice, ale jen z nějakých zájmových klubů mimo ni. Většina radních již sice nenaplňuje ideologickou diktaturu z dob vlády komunistů, ale zcela bez rozpaků uplatňuje většinovou suverenitu v oblasti ekonomické. Prospěch lidu při tom chápou především jen jako prospěch lidu jim blízkého, a to bez ohledu na jeho politickou orientaci. Neradovali jsme se z toho, ale pro ten večer jsme se nad tuto skutečnost povýšili a setkání jsme prožili v pohodě.

říjen 2008
*Netušil jsem, že na webu předznamenané moto měsíce se až tak výrazně naplní. Analogii pobláznění jelenů říjí si při vzpomínkách na mládí sice dovedu představit, ale že říjnové pobláznění bude tak všeobecné a tak výrazné, tak to jsem z toho opravdu jelen.

říjen 2008
*Výsledky voleb do krajských samospráv svým totálním dopadem byly překvapivé jak pro poražené tak pro vítěze. A byly překvapivé i pro mne. Zvítězil ten, kdo jen chtěl jako stroj naplňovat vůli davu a prohrál ten, kdo měl vlastní vizi o vedení společnosti. Nemusela být špatná, jen neuměl o její správnosti dav přesvědčit. Nepochybně se bude vítěz nyní snažit rozdělit nabytou zátěž plynoucí z jeho volebních slibů i na další politické strany v koalici nebo bude usilovat o zcela nové vedení společnosti, na které zodpovědnost za své sliby převede. Zda pro poraženou pravici bude podíl na moci důležitější než ostuda z náhlého obratu v názorech na priority, to poznáme již brzy. Za pozornost z těchto voleb ale stojí nejvíce volič získaný jen slibem částky v hodnotě jednoho či dvou piv, kterou by nemusel dát lékaři, když přijde s neduhem často vyvolaným svým nezřízených chováním (kouření, úrazy, životospráva) zatíženým mnohonásobně vyššími náklady.

říjen 2008
*Vzniklá krize všemocné neviditelné ruky (bankovního) trhu a schopnost nabídnout pomoc státem, o němž je šířena pověst špatného hospodáře, by měly způsobit takové podivení, které by se mělo odrazit i v určité korekci politiky (starosti o věci veřejné) nejen našeho státu.

září 2008
*Oficiální průzkum udává, že politici mají snad nejmenší důvěru lidu – a to nejen v naší zemi. Snad je to tím, že jsou zvoleni demokraticky veškerým lidem. Dav má průměrnou hodnotu a taky průměrnou schopnost nejen kvalifikovaného hodnocení, ale i soudné volby. Politici to davu nesdělí, protože by dav urazili a nezískali by jeho hlasy. Takový problém nepostihuje monarchie – snad i proto po ní i u nás mnozí opět volají v nadcházejících volbách.

srpen 2008
*V březnu postřehnutou novotu při inauguraci presidenta jsem se snažil objasnit dotazováním na několika místech, jak to připomínám v postřezích z dubna i června. Až v srpnu mne vlídným slovem (ba i s nabídkou pomoci) poučil pan Kužílek. Pochopil jsem, že zdroj informace je jedině v PSP, kde k mému dotazu mlčeli i po urgenci. Možná proto, že dotaz nebyl vznesen formálně správně dle zákona č. 106/99. Formálně mně sice zaevidování dotazu i urgence potvrdili z kanceláře PSP, ale odpovídat nemuseli – netázal jsem se jim srozumitelnou formou. Mohl bych dosáhnout informace odvoláním, stížností a případně i soudně – tam bych ale už ke správné formě musel přidat i odpovídající peníz. Spokojím se tedy jen se svým srpnovým aktuálním postřehem spočívajícím v poznání, že kancelář PSP je dbalá řádu alespoň tehdy, má-li odpovědět na nepříjemný dotaz, resp. týká-li se dotaz neřádného konání jí samotné.

srpen 2008
*Nelze nevzpomenout výročí srpnové okupace v roce 1968. Bylo připomínáno okázale, jak se sluší na magickou čtyřicítku. Na výstavce v mázhausu radnice jsou dokonce i mé fotky a osobní příhodu z té doby jsem mohl připomenout při zahájení výstavky. Té době nelze upřít nadšení, které probíhalo v celém národě. Je dobré ale vědět, že bylo dvojí. To první, postihující samotné komunisty, bylo ošidné. Nedařilo se jim hospodářsky, tak začali nabízet diktaturu s lidskou tváří. Nenabízeli však demokracii a nevzdali se vedoucí role KSČ. To druhé nadšení, postihující zbytek národa, bylo naivní. Těšili jsme se z naděje, že zjevným oslabením role KSČ se systém už nevzchopí a nakonec se u nás zcela zhroutí. Že máme jen omezenou státní suverenitu, to nám jaksi uniklo.

červenec 2008
* Překvapivý je záchvat populismu poslanců napříč politickým spektrem ve vstřícnosti, kterou náhle projevují k přímé volbě presidenta. Snad tak chtějí prospět svým stranám při nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů. Několik by jich přece jen mělo setrvat na opačných postojích, aby své zástupce v parlamentu měli i ti, kterým je přímá demokracie na nejvyšší úrovni zcela proti mysli, a taky ti, kteří spíše mají důvěru v politiky, kteří setrvávají na svých názorech a netočí se, jak fouká vítr z davu.

červen 2008
* Část své dovolené (po ukončení organizovaného zájezdu na Krétu) jsem věnoval zcela neorganizované cestě z Atén až do Plzně. Přesouval jsem se vlakem a trvalo to 8 dní. V Bělehradě jsem zabloudil a přišel k přístavu místo k volné řece, kde jsem chtěl fotit západ slunce. Zeptal jsem se špatnou angličtinou na cestu náhodně stojícího řidiče. Odpověděl mně tak rozsáhle, že jsem ho požádal, aby mluvil jednoduše tak, abych mu rozuměl. „Jsem Čech a anglicky umím jen málo.“ Odklidil tašku ze sedadla vedle řidiče a vyzval mne k nastoupení do auta. Tomu jsem sice rozuměl, ale hned jsem mu sdělil, že na to nemám peníze. „Nechci peníze. Jste Čech, tak vás tam zavezu.“ Cestou jsme si stačili říct, kdo jsme kdo: já důchodce, on taxikář dnes již mimo službu, a taky to, že i když jim dnešní naše vláda zrovna moc nerozumí, tak to ještě není důvod k tomu, abychom zapomínali na naše tradiční dobré mezilidské vztahy. Západ slunce nad soutokem Sávy a Dunaje je kouzelný.

červen 2008
* Pídění se po normativu upravujícím protokol inaugurace presidenta má už svoji historii. Po odkazu prezidentské kanceláře na kompetentní kancelář PSP ( která ignoruje dotaz i mé urgence), se taky ombudsman omluvil s tím, že věci parlamentu a presidenta mu nenáleží k vyřizování. S poslední nadějí na objasnění předpokládané premiérovy drzosti se obracím na experta pro přístup k informacím Oldřicha Kužílka, abych snad již příští měsíc ukončil tuto kauzu.

duben 2008
* Sněmovní sál plzeňské radnice bude vybaven novým hlasovacím a audiovizuálním systémem. Odpovídající organizace ve službách města (SIT) dělá všechno proto, aby si zvolení zastupitelé nejen lépe rozuměli, ale aby si případně z uchované nahrávky mohli i připomenout, co už toho k jednotlivým problémům města napovídali. Systém sice nezajistí vzájemné porozumění zastupitelů, ale jejich postoje a aktivity na jednání budou nyní i přes Internet patrné i veřejnosti mimo jednací sál ZMP.

duben 2008
* Tak jsem se v řádném termínu odpovědi nedočkal. Na adresu posta@psp.cz jsem dne 26.3.2008 odeslal urgenci k mému dotazu, který byl od 13.3.2008 na adrese pi@psp.cz zcela ignorován. Tentokrát byl již potvrzen jako zaevidovaný pod číslem jednacím: 2008/03643. Znovu urguji 23.4. 2008 a jsem zaevidován pod číslem 2008/04752, ale marně čekám odpověď na dotaz o protokolu k inauguraci presidenta, kdy premiér si místo zákonné manželky vedl mezi prominenty svoji milenku.

březen 2008
* Událost tohoto měsíce pojmu osobně. Při ohlédnutí se při svých 70. narozeninách mně udělalo radost, že se rod řádně rozvíjí. Tak jak já jsem překonal v mnoha parametrech svého otce, tak moji synové již překonali mne, a to mne potěšuje. Kdybych neudělal více než to, že jsem si uměl vybrat manželku, se kterou jsem zplodil dva syny a v  rodině jsme je řádně vychovali, dost jsem udělal. Udržel jsem, a snad jsem i dobře řídil rodinu – základní prvek společnosti – což dnes nedokáží ani ti, kteří mají drzou odvahu řídit celou společnost. Důvěra jejich voličů místo zaslouženého opovržení je smutným obrazem společnosti.

březen 2008
* Co si nedovolil premiér při obědě s presidentem, to si dovolil při slavnostním uvedení presidenta do dalšího funkčního období. Ta tendence deklarovaných „konzervativců“ opouštět řád a dobrý mrav je mlčením médií bagatelizovaná nebo alespoň přehlížená. Půjde-li to tak dál, nebudeme se divit, když k podobné událost si významný představitel místo řádného partnera vezme svého milovaného psa. Po své dobré zkušenosti z plzeňských předvolebních oslav osvobození v roce 2004, kdy byl chybně vítán senátor Topolánek před premiérem Špidlou (s následným odkazem radnice, že to není omyl organizátora, ale že je to tak správně), jsem i tentokrát požádal o odpovídající protokol. Tehdy jsem z parlamentní kanceláře dostal obratem potvrzení o tom, že v Plzni došlo k pochybení. I tentokrát jsem obratem dostal odpověď z kanceláře presidenta republiky s vysvětlením, že inaugurace proběhla dle protokolu schůze poslanecké sněmovny, proto tam ať se se svojí žádostí obrátím. Udělal jsem to. Kancelář poslanecké sněmovny ale zatím využívá měsíčního limitu k odpovědi, takže se zdá, že i na duben budu mít zajištěno téma pro svůj aktuální postřeh.

únor 2008
* Máme staronového presidenta republiky. Neměli jsme na volbu vliv a taky bezprostřední vliv presidenta na občany se nás nedotkne, ledaže bychom si jako potrestaní žádali o milost. Samotná volba však událostí byla – spíše však čímsi magickým, co drželo u obrazovek i ty, kteří současně prohlašovali, že se na to nedá dívat. Nevypnuli televizory, aby si sami sobě vyhověli, a tak i ti, kteří se zajímají o politiku jen okrajově se sami sebe přinutili pochopit, o co v politice jde, a jak se dělá. Jde o moc a dělá se nevybíravě. Proto je lepší zvolit si takové své zastupitele, o nichž víme jak se chovají, než takové, kteří nás lákají svým programem, který stejně budou muset korigovat s ohledem na ty další strany v parlamentu. K výsledné alternativě dojdou vyjednáváním a cíl bude odpovídat zvolené cestě. Jakou cestu, resp. metodu k tomu použijí, to právě vyplyne spíše z osobnosti každého zvoleného politika, než z programu jeho strany. Jestli si předvedenou cestu ke zvolení presidenta občané uchovají v paměti, pak ona mediální smršť nebyla zbytečná.

leden 2008
* Na lednovém zasedání ZMP v ohlasech na činnost primátora a RMP zhodnotil Ing. Bis první rok působení ODS ve vedení města. Pozastavil se nad významnými personálními změnami v strukturách řídících orgánů města. Tito lidé byli měněni, aniž by bylo jasné s jakým záměrem a za jakým účelem se tak děje. Časté změny na základě vnitřních rozporů v ODS jsou politikou destabilizace vedení města. Plzeň je nechvalně prezentována i skandály, které vycházejí rovněž z členské základny ODS. Jmenovat lze Charváta, Tofla, Bureše. Z dobře formulovaného Bisova příspěvku bylo zřetelně patrné, že mu jde především o ohroženou kvalifikovanost řídících osobností v samosprávě. Primátor tuto skutečnost nekomentoval a naznačil, že vždy šlo o výměnu mezi členy ODS, takže plnění volebního programu je zajištěno - jakoby na kvalifikovanosti zase až tak nezáleželo.

leden 2008
* Fotografie od Jaroslava Vogeltanze uveřejněná i v P.D. byla po zásluze oceněna v soutěži časopisu National Geographic. Postřeh měl fotograf, zajíček snad i já, když na fotce především hodnotím skutečnost dokladující, jak silný dravec v soutěži s bystrým živáčkem je překvapen ze svého neúspěchu. Nebojme se aplikovat toto poznání i ve svém životě, živáčkové.

prosinec 2007
* Zastupitelstvo schválilo rozpočet Plzně na rok 2008. Pro nadcházející rok je to nejvýznamnější dokument k řízení města. Proti rokům minulým byl dokonce inovován, a přesto nestál ani jednomu občanovi za kritickou připomínku, byť prostor k tomu je vždy po dobu celého měsíce. Jsou možná dvě vysvětlení. Buď byl rozpočet skutečně dobře sestaven nebo i to podstatné pro řízení města je občanovi lhostejné. Ke cti vedení města budiž řečeno, že asi to první bude pravda, protože zásadní připomínky k rozpočtu nebyly vzneseny ani po uskutečnění speciálního semináře pro zastupitele, a ti by k řízení města neměli být lhostejní už ze samého principu. Že měli opoziční zastupitelé nápady ke změně rozpočtu ne v té měsíční přípravné době, ale až na samotném zastupitelstvu, to spíše připomínalo jim podobné prosté spoluobčany, kteří až v průběhu roku se budou rozčilovat nad tím, co všechno mělo být v rozpočtu jinak.

listopad 2007
* V nejvyšším vedení města došlo ke změnám. Odstoupil náměstek primátora, který se několik let na práci v komunální politice systematicky připravoval a na jeho práci to bylo i znát. Za pozornost stojí to, že nebyl jediný, kdo odešel z  funkce. Pokračovaly změny na vysokých úřednických postech útvarů magistrátu a organizací přidružených. I to byli schopní pracovníci v klíčových funkcích. Z významných a dobře finančně hodnocených funkcí ve společnostech hospodářsky závislých na městě odešli další politici. Občan by se nedivil, kdyby k tomu došlo po komunálních volbách. Takový zlozvyk dosud trvá v celé společnosti. K těmto změnám však dochází po jakýchsi místních volbách ve straně, kterou voliči postavili na rozhodující místo ve vedení města. Zdá se, že právě tyto interní stranické volby, jichž se občané Plzně nezúčastňují, mají podstatnější vliv na chod města, než nedávné volby komunální. Jako by spíše nějaké party, a ne volené politické strany, rozhodovaly o našem městě. Ta představa mne netěší.

říjen 2007
* Je dobré, že jsem navštívil Izrael a vlastním poznáním se přiblížil předané moudrosti umírajícího rabína: "Všecho je jinak". Vrcholky impozantních hor u Mrtvého moře mají zápornou nadmořskou výšku, vyprahlá poušť se místy zelená uměle zavlažovanými palmovými plantážemi nebo je pokryta zahradnickými (zelinářskými) provozy. V beduínských pouštních lokalitách se žebrající děti pohybují jak na oslech, tak i na dětských horských kolech. Ve státě jsou vysokou zdí ohraničené arabské lokality, které u bran kontrolují izraelští vojáci. Průchod Arabů a turistů je možný – Židů nikoliv, takže co se děje za branami, to vláda Izraele neví, přestože ty lokality zásobuje vodou i elektřinou. Rozdělení péče a provozní režim společných svatých míst jsou přesně protokolárně stanovené, a mohly by být vzorem i v řešení problémů naší Svatovítské katedrály. V mnohonárodnostním Jeruzalémě turistovi ochotně napoví v orientaci jak ozbrojený žid, tak i náhodně procházející muslim. Ve státě panuje akceptovaný řád, ať už je motivovaný náboženstvím nebo zákonem. Chlazená voda je nabízena zdarma nejen na stolech v restauraci, ale volně přístupná pítka jsou i u významných památek (Masada, Zeď nářků, …). Národnosti mají své lokality nejen vybojovány, ale i skoupeny jejich dávnými i nedávnými předky.

září 2007
* Rozvrat rodiny dvou vrcholových politiků již upoutává media, takže snad jednou dojde i do voličského povědomí otázka, zda člověk, který nezvládá trvalejší soužití ani s partnerem, kterého si sám vybral, je schopen organizovat a řídit soužití společnosti zcela náhodně a pestře strukturované. Jaká kritéria pro společnost tito vůdcové preferují? Jen okamžitou (zdánlivou) výhodnost? Jsou dostatečně soudní v perspektivě alespoň deseti let?

srpen 2007
* V poslední srpnový den byla pontifikální mší v kostele Sv. Jana Nepomuckého uvedena na plzeňskou duchovní scénu nová římskokatolická farnost. Nebyl to projev nějaké agitační potřeby k oživení křesťanské osvěty. Bylo to spíše ocenění skutečnosti, že kolem P. Antonína Hýži se vskutku vytvořilo společenství, které si zaslouží i formálního uznání. Dej Bůh, aby i všichni následovníci P. Hýži dokázali osvědčit působení Ducha svatého tou měrou, jakou tomu bylo dosud.

srpen 2007
* Tak jsme přišli o Hurvínka. A nejen my, Plzeňáci, ale i samotný prof. Skupa. Opět se blýsklo na časy, kdy vítězila hmota nad duchem. Hurvínek již není dílem toho, kdo mu dal jméno a ducha, ale toho, kdo ho v potu tváře tvořil tou dělnou rukou pracující třídy. Kořeny té doby jsou zjevně hluboko v nás. A není divu; v sametových rukavicích jsme je ani vyrvat nemohli.

srpen 2007
* Zavedení této osobní presentace na webu je pro mne událostí měsíce. Komunikaci ve společnosti pokládám nejen za formou duševní hygieny, ale mám ji i za žádoucí projev demokratického života společnosti. Názory je však třeba nabízet, ne je vnucovat. Forma sdělení na webu je k tomu velmi vhodná. Každý, kdo se takto k veřejné věci vyjadřuje, by se ale měl řádně představit, aby bylo patrné z čeho pramení jeho postoje a jak on sám ve svém životě dokázal to, co požaduje, aby jiní dokázali v celé společnosti.

červenec 2007
* Vstřícnost k zcela liberalizovanému trhu by měla mít své meze. Odkupy evidentně kradeného zboží v nočních bazarech či sběrnách surovin podněcují k aktivitám, jejichž dopad snad již zřetelně i zastáncům liberalizmu napovídá, že společnost nemůže být řízena přednostně trhem, ale především řádem vyplývajícím ze zkušenosti nabyté tradicí.

červen 2007
* Při referendu nikdy nemůže být pojmenován zodpovědný činitel za důsledky rozhodnutí. Je proto vhodné jen tam, kde svým rozhodnutím budou postiženi jen ti, kteří přesně vědí o čem rozhodují – např. sousedé rozhodující o pískovišti v bloku domů. Referendum uplatněné na vyšších úrovních je jen zbavením se odpovědnosti za rozhodnutí těch, kteří k rozhodování a odpovědnosti byli řádně zvoleni a mají příležitost získávat podstatné informace.

květen 2007
* Pomůže-li náš radar zničit raketu, která je určena k zabití člověka, je dobré ho instalovat, i kdybychom ty lidi na něž raketa míří, neměli zrovna rádi. Můžeme se totiž v hodnocení těch lidí mýlit, což zvláště my máme nacvičeno.

květen 2007
* Únik informací z Kubiceho zprávy umožnila i nedbalost, na níž se mohli podílet i ti, jímž kauza prospěla. Tento projev nekvalifikovaného zacházení s dokumenty je ve shodě malým důvtipem provinilců při maskování případné konspirace. Triviální použití mobilů svých blízkých k tajené komunikaci je jen odpovídajícím projevem jejich malé zkušenosti s policejní prací, do níž se hrnou.