Ctibor Fojtíček - kdo jsem

Kdo jsem - stručně

Narodil jsem se na Jižní Moravě v roce 1938. Jsem jedenkrát ženatý a mám dva syny. Po studiu na průmyslové škole jsem nastoupil do Škodovky. Na VŠ jsem si večerním i postgraduálním studiem rozšiřoval své vzdělání ve strojírenském oboru. S výjimkou krátkého působení ve funkci náměstka primátora města Plzně jsem vždy pracoval v oboru jaderné strojírenství.

Do roku 1990 jsem svoji veřejnou činnost vázal k odborům a k atletice. Později jsem svůj zájem směřoval spíše k nevládním neziskovým organizacím, a taky ke stranické politice. Mojí první politickou stranou byla KDS. Po jejím zrušení jsem nevyužil smluvní nabídku kandidovat na volitelném místě do PSP za ODS a vstoupil jsem do ODA. S tou stranou jsem se rozešel potom, co se jednoznačně přihlásila k liberálnímu směru. Můj zájem o politiku však trvá a v drobných funkcích komunální politiky i nadále setrvávám.

Jsem již od mládí věřící člověk, který se k pravidelným křesťanským praktikám postupně znovu vracel od r. 1976. Určitý podíl na tom nelze upřít bezprostředním kázáním P. Aleše Opatrného.

Kdo jsem - poněkud obšírněji. A: Do ukončení základní školy
                                                  B: Střední škola a základní vojenská služba

    Aleš Černý 1971